Går du ut på dato?

Tok du 35-timers etterutdanningskurs i 2012, er det på tide å tenke på årets kurs. Hvorfor ikke ta det før sommeren? Er det vanskelig å ta fri en hel uke, tilbyr vi også helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får også en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og lunsj er inkludert i prisen.

 

Kursene er inndelt i 6 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag.
Lunsj og pauser kommer i tillegg.

Modul 1

Vegtransport og samfunnet: Kommunikasjon og service, samt mellommenneskelig kommunikasjon.

Modul 2

Ergonomi og helse: Kosthold og levevaner, ulykkesberedskap teori og praksis 4 timer.

Kriminalitet og smugling.

Modul 3

Bilens oppbygging: Motor og kraftoverføringer, bremser og hjelpebremser, veggrep, sikkerhetsutstyr, kontroll og ettersyn, og grunnlaget for optimal kjøring.

Modul P4

Persontransportens vilkår: Lover og forskrifter, marked og økonomi.

Modul P5

Persontransporten i praksis: Lastsikring av bagasje, kundebehandling og service.

Modul G4

Godstransportens organisering: Lover og regler, dokumenter og vilkår.

Modul G5

Lastsikring: Krefter og beregninger, regler for sikring av last og hvordan last kan bevege seg, beregning og valg av sikringsutstyr, lastsikring i praksis, planlegging av transportoppdrag og ruteplanlegging.

Modul 6

Økonomikjøring i teori og praksis: Daglig kontroll av bilen, sikker og optimal atferd på veien, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, vurdere egen kjøre – og yrkesmessige kompetanse. Vise optimal utnyttelse av tunge kjøretøy.

Oversikt over 35 timers kurs i Volmax
Ukeskurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Borgeskogen 12. juni 13. juni 14. juni 15. juni 16. juni
Råde 19. juni 20. juni 21. juni 22. juni 23. juni
Borgeskogen 14. august 15. august 16. august 17. august 18. august
Råde 21. august 22. august 23. august 24. august 25. august
Skien 4. september 5. september 6. september 7. september 8. september
Borgeskogen 18. september 19. september 20. september 21. september 22. september
Råde 25. september 26. september 27. september 28. september 29. september
Borgeskogen 2. oktober 3. oktober 4. oktober 5. oktober 6. oktober
Råde 16. oktober 17. oktober 18. oktober 19. oktober 20. oktober
Kongsberg 23. oktober 24. oktober 25. oktober 26. oktober 27. oktober
Skien 6. november 7. november 8. november 9. november 10. november
Borgeskogen 13. november 14. november 15. november 16. november 17. november
Hamar 20. november 21. november 22. november 23. november 24. november
Borgeskogen 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember
Råde 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember
           
Helgkurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Borgeskogen 6. mai 7. mai 13. mai 14. mai 20. mai
Hamar 10. juni 11. juni 16. juni 17. juni 18. juni
Skien 10. juni 11. juni 17. juni 18. juni 24. juni
Borgeskogen 2. september 3. september 9. september 10. september 16. september
Kongsberg 9. september 10. september 16. september 17. september 23. september
Råde 7. oktober 8. oktober 14. oktober 15. oktober 21. oktober
Hamar 30. september 1. oktober 6. oktober 7. oktober 8. oktober
Borgeskogen 4. november 5. november 11. november 12. november 18. november
Skien 2. desember 3. desember 9. desember 10. desember 16. desember
Hamar 9. desember 10. desember 15. desember 16. desember 17. desember
Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører
Kontaktinfo

Kjell Aanstad

Ansvarlig sjåføropplæring

Telefon:    +47 33 48 87 81

Mobil:       +47 928 40 501

Mail:         kjell.aanstad@volmax.no