SMITTEVERNSREGLER OG FORUTSETNINGER FOR DELTAKELSE PÅ KURS I REGI AV VOLMAX AS

Volmax AS har i forbindelse med covid-19 pandemien, tillatelse fra kommunelegene i de respektive kommuner hvor Volmax har sine kurs-steder til å drive kursvirksomhet.  Dette forutsetter at våre smittevernsregler etterleves.

 • Deltakere som er i risikogruppen mht til sykdom bør vurdere å utsette kurset og evt benytte seg av muligheten for utsettelse iht. retningslinjer fra Statens Vegvesen. Deltakere som ønsker å benytte brukerbeskyttende munnbind oppfordres til å ta med dette.
 • Alle som møter opp på kurs må være friske, symptomfrie og ikke være omfattet av karantenekrav iht retningslinjer fra myndigheter/FHI.

Ved oppstart på kurs:

 • Holde minst 1 meter avstand til andre deltakere/ personer på stedet.
 • Vaske seg på hender ved ankomst og regelmessig gjennom dagen.
 • Antibac/spritvask og papir skal brukes når en har tatt på steder som håndteres av flere.
 • Huske å holde avstand ut- og inn av undervisningsrom.
 • I pausene skal deltakerne oppholde seg utenfor bygningen.

Instruktør:

 • Skal informere om smittevernstiltakene og er ansvarlig for at disse etterleves.
 • Under praktisk kjøring, Modul 5, skal instruktør og deltaker bruke munnbind.

Renhold:

 • Undervisningslokalet, toaletter, samt alle berøringsflater blir vasket før og etter hver kursdag.

Lunsj:

 •  Plastpakket baguette el., flaske med mineralvann og kaffe i engangskopper blir servert. Ønskes annen lunsj ut over dette, må dette tas med av deltaker.
 • Lunsjen inntas i klasserommet eller ute.
 • Viktig med grundig håndvask.
 • Det blir satt ut Antibac.
 • Ikke ta på matpakker o.l. som du ikke skal ha.
 • Hold avstand i kø og ved adkomst og når du forlater klasserommet.

Med vennlig hilsen
Andreas Flognfeldt
Direktør Volmax Kompetanse