Volmax - avdeling

Velkommen til Volmax Kompetanse

Volmax Kompetanse har som mål å hjelpe transportører til å øke sin konkurranseevne ved mer effektiv drift av både transportmidler og drift av transportbedriften. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en bred kunnskap innen transportnæringen som vil gi deg som kunde gode råd. Siden oppstart i 1999 har vi blant annet etablert:

 

Lærlingskole
Siden 1999 har 150 lærlinger fullført med fagbrev hvorav 60 % er fremdeles ansatt i Volmax

Teknisk utdanning
Fra 2005 har vi levert 25-30 tekniske kurs for Volvo Norge på Borgeskogen med skolebil

Konsulenttjenester
Fra 2008 har vi levert sjåførkurs, rådgivningstjenester og abonnementstjenester for kunder i hele landet

Volmax Kompetanse har 11 Transportkonsulenter og 30 innleide kursinstruktører