Wist Last & Buss arbetar målmedvetet med jämställdhetsfrågorna

”Forskning visar att det är en framgångs- och lönsamhetsfaktor att jobba med jämställdhet. Det skapar dynamik och ger nya lösningar och tankesätt som skapar fördelar för både män och kvinnor och därmed för företaget.”
Marja Persson

Under 2014 utarbetades en ägarvilja för Persson Invest-koncernen där Wist Last & Buss är ett av dotterbolagen. En punkt innefattar att aktivt arbeta med jämställdhet inom företaget. Wist Last & Buss ledning hade redan tidigare börjat fundera på hur man ska få fler kvinnor att söka sig till den mansdominerade lastbilsbranschen. För att ens kunna rekrytera kvinnliga mekaniker insåg man tidigt att man måste börja från grunden. Som ett led i ett aktivt arbete att hitta kompetenta lastbilsmekaniker startade man i november 2013 i samarbete med Vilhelmina Lärcentrum en utbildning.  I år riktar man sig för andra gången enbart till kvinnor. Sista ansökningsdag är 25:e augusti 2017. Mer information om utbildningen hittar du på Vilhelmina lärcentrums hemsida (länk under artikeln).

Björn Rentzhog

Björn Rentzhog

Personlig lämplighet viktigast

Urvalet gör man gemensamt via muntliga intervjuer på Vilhelmina Lärcentrum. De sökande ska vara tjejer med teknikintresse och man lägger större vikt vid personliga och sociala egenskaper än förkunskaperna. Man kan lära sig det mesta med rätt engagemang, huvudsaken är att man är rätt person påpekar Björn Rentzhog, VD för Persson Invest i Östersund. Han är mycket nöjd med hur utbildningen har tagits fram.

– Vi har jobbat tight ihop och hjälpts åt för att skapa en riktigt bra teoretisk grund med väl utformad praktik som ska leda till jobb. Utbildningen bygger på ett lärlingssystem där man arbetar på någon av Wists anläggningar ungefär två tredjedelar av tiden och blir handledd av företagets kompetenta mekaniker.

– Det här är en extremt mansdominerad bransch. Vi har ca 5 % kvinnor anställda inom Wist. Rent historiskt har få kvinnor utbildat och sökt sig till bilbranschen och det vill vi gärna vara med och ändra på.

Marja Persson

Marja Persson

Jämställdhet en framgångsfaktor

Marja Persson var tidigare professionell alpinfriåkare men är även engagerad i Persson Invest som delägare och styrelseledamot. Hon sitter också i Wist-bolagens styrelse sedan ett par år tillbaka och ser ökad jämställdhet som en av de viktigaste frågorna att jobba med. Hon ser behov av att anställa kvinnor på alla slags positioner inom företaget. Inte bara på ekonomiavdelningen som tidigare har varit vanligt, utan även som exempelvis bilförsäljare, mekaniker och på ledande befattningar.

– Forskning visar att det är en framgångs- och lönsamhetsfaktor att jobba med jämställdhet i starkt mansdominerande miljöer. Det skapar dynamik och ger nya lösningar och tankesätt som skapar fördelar för både män och kvinnor och därmed för företaget.

Marja Persson

Marja Persson

Praktik i verkstaden

Just nu praktiserar Marja Persson själv på olika avdelningar inom koncernföretagen. – Jag vill få en bättre insyn i den operativa dagliga verkligheten, lära känna personalen och deras vardag samt höra deras tankar och idéer. Jag får en helt annan bild av att vara på plats och för mig känns det intressant och naturligt som delägare och styrelseledamot.

Just nu praktiserar hon på verkstaden hos Wist Last & Buss i Östersund, något hon gillar. Hon har enbart mötts med en välkomnande attityd under sin praktik och flera killar har påpekat att de uppskattar att få fler kvinnliga kollegor.

Som företag måste man satsa hårt för att förändra inarbetade rekryteringsrutiner säger Marja, men även satsa på att locka tjejer att jobba inom områden som de kanske inte tidigare har sökt sig till. Inom bolaget vill man bredda möjligheterna men det är ju kompetensen och engagemanget som styr påpekar hon, därför är det så viktigt att börja med utbildningen för att ge de rätta förutsättningarna.

Attraktiv arbetsplats för alla

Utbildningen till lastbilsmekaniker är unik i sitt slag. Man tar in tjejer från hela Sverige så de sökande får vara beredda på att flytta både för att gå utbildningen men också för att få provanställning. Anläggningarna finns på en rad orter i landet. I regel tar man emot två praktikanter åt gången, men förutsättningarna ser olika ut på de olika bolagen berättar Marja. Man får inte glömma till synes enkla men viktiga detaljer som att ha egna omklädningsrum för tjejer. 

– Detta är en mansdominerad bransch sedan länge så det är inget man ändrar över en natt, men det här är ett steg på vägen. Vi har en bit kvar att gå men vår förhoppning är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för både män och kvinnor i framtiden.

Ovanstående artikel publicerades först 2015-11-20, publiceringsdatumet har uppdaterats när vi har uppdaterat artikeln inför 2017 års utbildningar.