Spara bränsle med Dynafleet

Bränslesnål körning blir allt vanligare hos landets åkerier. Mycket tack vare Volvos system Dynafleet, där chaufförernas körning registreras. Allt från hastighet till inbromsningar och tomgångskörning specificeras. Många chaufförer motiveras att köra klimatsmartare och det är inte ovanligt att åkerierna anordnar interna Dynafleet-tävlingar.
Erik Graf och Richard Pettersson var båda med och tävlade om att vara Sveriges bränslesnålaste förare i Volvo Lastvagnar Fuel Challenge.

Erik Graf och Richard Pettersson var båda med och tävlade om att vara Sveriges bränslesnålaste förare i Volvo Lastvagnar Fuel Challenge.

”Med hjälp av Dynafleet kan ett åkeri uppnå så mycket som tio procents bränslebesparing”, berättar Johnny Karlsson.

”Med hjälp av Dynafleet kan ett åkeri uppnå så mycket som tio procents bränslebesparing”, berättar Johnny Karlsson.

Det är en stor besparing för ett åkeri när chaufförerna lär sig att köra bränslesnålt. Men det kan vara trögt att ändra på inarbetade rutiner och körstilar. Därför har Volvo tagit fram hjälpmedlet Dynafleet, ett system för att mäta bränsleåtgång. Det finns att ladda ner som en mobilapp där man loggar in och kan se personliga mätresultat för parametrar som hastighet, utrullning, tomgång, kraftuttagstid och inbromsningar med mera.

Interna tävlingar

Johnny berättar att många åkerier har interna tävlingar där förarna jämför poäng i appen och den som har kört bränslesnålast vinner veckans omgång. En annan Dynafleet-tävling, en mer officiell sådan, är ”Volvo Lastvagnar Fuel Challenge” där man utser Sveriges bränslesnålaste förare. Richard Pettersson, chaufför hos Söderbärke Skogstransporter, och Erik Graf från Dala Husby Åkeri AB, var båda med och tävlade. Richard gick vidare till Sverigefinalen och Erik kom på andra plats.

Erik och Richards bästa tips på hur man kör bränslesnålt:

• Ligg steget före och läs vägen. Tänk på vad nästa moment kommer att bli.
• Vet du att det kommer en inbromsning längre fram, släpp gasen och utnyttja rörelseenergin. Bilarna väger över 60 ton, det rullar man långt på! Utnyttja utrullnadsfunktionen som de nya Volvobilarna har.
• Stå inte stilla på tomgång, vrid av bilen så fort det går.
• Kör på låga varvtal när det är möjligt.
• När du kör på skogsvägar på vintern, tänk på att ha rätt växel ilagd i branta backar.

Volvo Lastvagnar Fuel Challenge

Med Dynafleet-appen i telefonen kan man följa resultatet av körningen

Med Dynafleet-appen i telefonen kan man följa resultatet av körningen

I tre år i följd har Volvo Lastvagnar utsett Sveriges bränslesnålaste förare. Lokala deltävlingar genomförs av Volvos återförsäljare för att ta fram finalister till Sverigefinalen. Den förare som vinner där får sedan tävla om den prestigefyllda titeln ”Världens mest bränsleeffektiva förare”.