Trucknor Rogaland AS

Velkommen til Trucknor Rogaland AS.

År 2010 endret Rieber Thorsen Buss og Last AS navn til Trucknor Rogaland AS. Dette er en følge av avtalen som ble inngått da selskapet ble kjøpt av Strømberg Gruppen AS. 

Selskapet holder til i Møllevegen 4 i Klepp kommune. Bygget ble ferdigstilt i september 2013, og fremstår som et av de mest moderne tungbil anlegg i Norge. Selskapet har hatt en positiv utvikling og er markedsleder for tunge nyttekjøretøy i Sør-Rogaland.

Selskapet sysselsetter ca. 60 ansatte og drives ut fra et anlegg som er skreddersydd for betjening av tunge kjøretøy.

TELEFON KONTAKTER

Servicemarked Klepp – Sandnes

Tlf.: +47 51 60 96 40
 

E-post: kuro@trucknor.no

Våre kundemottakere:
Frode Lura
Jannike Fundingsland

Tlf.: +47 51 60 96 48
 
E-post: kuro@trucknor.no

Vår kundemottaker:
Svein Terje Haga

Tlf.: +47 51 60 96 60
 

E-post: buro@trucknor.no

Våre delelagermedarbeidere:
Ingebjørg Klingsheim
Terje Sømme

Ståle Jensen
Servicemarkedsleder
Tlf: + 47 51 60 96 46
Mobil: +47 913 56 630
E-post: stje@trucknor.no

Frode Lura
Kundemottak
Tlf.: +47 51 60 96 40
Mobil: +47 901 67 954
E-post: frlu@trucknor.no

Jannike Fundingsland 

Kundemottak

Tlf.: +47 51 60 96 40
E-post: jafu@trucknor.no

Cato Sandve Ropeid

Teknisk leder – skadeverksted 02

Mobil +47 47 24 32 82

E-post  catro@trucknor.no

Arild Tornes
Serviceleder Buss
Tlf: + 47 51 60 96 66
Mobil: +47 970 16 707
E-post: arto@trucknor.no

Ingebjørg Klingsheim

Teamleder - deler

Tlf.: +47 51 60 96 16
Mobil: +47 51 60 96 60
E-post: inkl@trucknor.no

Salg

Terje Stangeland
Salgssjef
Tlf.: +47 51 60 96 30
Mobil:+47 950 78 100
E-post: test@trucknor.no

Arild Systad Iden
Salg
Tlf: +47 51 60 96 20
Mobil:+47 997 92 183
E-post: arid@trucknor.no

Arne Kjærland
Salg
Tlf.: +47 51 60 96 20
Mobil:+47 975 64 777
E-post: arkj@trucknor.no

Administrasjon

Ståle Jensen
Daglig leder
Tlf: + 47 51 60 96 46
Mobil: +47 913 56 630
E-post: stje@trucknor.no

Inger Gry Polden
Økonomiansvarlig
Tlf.: +47 51 60 96 22
Mobil:+47 476 17 064
E-post: inpo@trucknor.no

Vakttelefon