Går du ut på dato?

Tok du 35-timers etterutdanningskurs i 2012, er det på tide å tenke på årets kurs. Hvorfor ikke ta kurs nå i høst? Er det vanskelig å ta fri en hel uke, tilbyr vi også helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får også en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og lunsj er inkludert i prisen.

Volmax setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende etter behov til våre kunder. Ta kontakt med oss for kurs i oktober, november og desember

 

 

Kursene er inndelt i 6 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag.
Lunsj og pauser kommer i tillegg.

Modul 1

Vegtransport og samfunnet: Kommunikasjon og service, samt mellommenneskelig kommunikasjon.

Modul 2

Ergonomi og helse: Kosthold og levevaner, ulykkesberedskap teori og praksis 4 timer.

Kriminalitet og smugling.

Modul 3

Bilens oppbygging: Motor og kraftoverføringer, bremser og hjelpebremser, veggrep, sikkerhetsutstyr, kontroll og ettersyn, og grunnlaget for optimal kjøring.

Modul P4

Persontransportens vilkår: Lover og forskrifter, marked og økonomi.

Modul P5

Persontransporten i praksis: Lastsikring av bagasje, kundebehandling og service.

Modul G4

Godstransportens organisering: Lover og regler, dokumenter og vilkår.

Modul G5

Lastsikring: Krefter og beregninger, regler for sikring av last og hvordan last kan bevege seg, beregning og valg av sikringsutstyr, lastsikring i praksis, planlegging av transportoppdrag og ruteplanlegging.

Modul 6

Økonomikjøring i teori og praksis: Daglig kontroll av bilen, sikker og optimal atferd på veien, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, vurdere egen kjøre – og yrkesmessige kompetanse. Vise optimal utnyttelse av tunge kjøretøy.

Oversikt over 35 timers kurs i Volmax resten av 2017
Ukeskurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Borgeskogen 18.09.2017 19.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 22.09.2017
Råde 25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017
Borgeskogen 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017
Råde 16.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 19.10.2017 20.10.2017
Kongsberg 23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017
Skien 06.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017
Borgeskogen 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017
Hamar 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 24.11.2017
Borgeskogen 04.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017
Råde 11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 15.12.2017
           
Helgkurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Hamar 30.09.2017 01.10.2017 06.10.2017 07.10.2017 08.10.2017
Råde 07.10.2017 08.10.2017 14.10.2017 15.10.2017 21.10.2017
Borgeskogen 04.11.2017 05.11.2017 11.11.2017 12.11.2017 18.11.2017
Kongsberg 11.11.2017 12.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 19.11.2017
Skien 02.12.2017 03.12.2017 09.12.2017 10.12.2017 16.12.2017
Hamar 09.12.2017 10.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017
Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører
Kontaktinfo

Kjell Aanstad

Ansvarlig sjåføropplæring

Telefon:    +47 33 48 87 81

Mobil:       +47 928 40 501

Mail:         kjell.aanstad@volmax.no