Går du ut på dato?

Tok du 35-timers etterutdanningskurs i 2012, er det på tide å tenke på årets kurs. Hvorfor ikke ta kurs nå i høst? Er det vanskelig å ta fri en hel uke, tilbyr vi også helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får også en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og lunsj er inkludert i prisen.

Volmax setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende etter behov til våre kunder. Ta kontakt med oss for kurs i oktober, november og desember

 

 

Kursene er inndelt i 6 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag.
Lunsj og pauser kommer i tillegg.

Modul 1

Vegtransport og samfunnet: Kommunikasjon og service, samt mellommenneskelig kommunikasjon.

Modul 2

Ergonomi og helse: Kosthold og levevaner, ulykkesberedskap teori og praksis 4 timer.

Kriminalitet og smugling.

Modul 3

Bilens oppbygging: Motor og kraftoverføringer, bremser og hjelpebremser, veggrep, sikkerhetsutstyr, kontroll og ettersyn, og grunnlaget for optimal kjøring.

Modul P4

Persontransportens vilkår: Lover og forskrifter, marked og økonomi.

Modul P5

Persontransporten i praksis: Lastsikring av bagasje, kundebehandling og service.

Modul G4

Godstransportens organisering: Lover og regler, dokumenter og vilkår.

Modul G5

Lastsikring: Krefter og beregninger, regler for sikring av last og hvordan last kan bevege seg, beregning og valg av sikringsutstyr, lastsikring i praksis, planlegging av transportoppdrag og ruteplanlegging.

Modul 6

Økonomikjøring i teori og praksis: Daglig kontroll av bilen, sikker og optimal atferd på veien, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, vurdere egen kjøre – og yrkesmessige kompetanse. Vise optimal utnyttelse av tunge kjøretøy.

Oversikt over 35 timers kurs i Volmax i august og september
Ukeskurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Skien 4. september 5. september 6. september 7. september 8. september
Borgeskogen 18. september 19. september 20. september 21. september 22. september
Råde 25. september 26. september 27. september 28. september 29. september
           
           
Helgkurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Hamar 19. august 20. august 25. august 26. august 27. august
Borgeskogen 2. september 3. september 9. september 10. september 16. september
Kongsberg 9. september 10. september 16. september 17. september 23. september
Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører
Kontaktinfo

Kjell Aanstad

Ansvarlig sjåføropplæring

Telefon:    +47 33 48 87 81

Mobil:       +47 928 40 501

Mail:         kjell.aanstad@volmax.no