Går du ut på dato?

Tok du 35-timers etterutdanningskurs i 2012 eller 2013, er det på tide å tenke på årets kurs. Hvorfor ikke ta kurs nå i vinter? Er det vanskelig å ta fri en hel uke, tilbyr vi også helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får også en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og lunsj er inkludert i prisen.

Volmax setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende etter behov til våre kunder. Ta kontakt med oss for kurs 

 

 

Kursene er inndelt i 6 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag.
Lunsj og pauser kommer i tillegg.

Modul 1

Vegtransport og samfunnet: Kommunikasjon og service, samt mellommenneskelig kommunikasjon.

Modul 2

Ergonomi og helse: Kosthold og levevaner, ulykkesberedskap teori og praksis 4 timer.

Kriminalitet og smugling.

Modul 3

Bilens oppbygging: Motor og kraftoverføringer, bremser og hjelpebremser, veggrep, sikkerhetsutstyr, kontroll og ettersyn, og grunnlaget for optimal kjøring.

Modul P4

Persontransportens vilkår: Lover og forskrifter, marked og økonomi.

Modul P5

Persontransporten i praksis: Lastsikring av bagasje, kundebehandling og service.

Modul G4

Godstransportens organisering: Lover og regler, dokumenter og vilkår.

Modul G5

Lastsikring: Krefter og beregninger, regler for sikring av last og hvordan last kan bevege seg, beregning og valg av sikringsutstyr, lastsikring i praksis, planlegging av transportoppdrag og ruteplanlegging.

Modul 6

Økonomikjøring i teori og praksis: Daglig kontroll av bilen, sikker og optimal atferd på veien, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, vurdere egen kjøre – og yrkesmessige kompetanse. Vise optimal utnyttelse av tunge kjøretøy.

Oversikt over 35 timers kurs i Volmax vinteren 2017/18
Ukeskurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Råde 05.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 08.03.2018 09.03.2018
Borgeskogen 12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
Borgeskogen 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018
Råde 23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018 26.03.2018 27.03.2018
Hamar 23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018 26.03.2018 27.03.2018
Borgeskogen 07.05.2018 08.05.2018 09.05.2018 10.05.2018 11.05.2018
Råde 04.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 07.06.2018 08.06.2018
Borgeskogen 11.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 14.06.2018 15.06.2018
Skien 18.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 21.06.2018 22.06.2018
           
Helgekurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Råde 03.03.2018 04.03.2018 10.03.2018 11.03.2018 17.03.2018
Hamar 17.03.2018 18.03.2018 23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018
Skien 10.03.2018 11.03.2018 17.03.2018 18.03.2018 24.03.2018
Borgeskogen 07.04.2018 08.04.2018 14.04.2018 15.04.2018 21.04.2018
Hamar 14.04.2018 15.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 22.04.2018
Hamar 09.06.2018 10.06.2018 15.06.2018 16.06.2018 17.06.2018
           

 

Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører
Kontaktinfo

Kjell Aanstad

Ansvarlig sjåføropplæring

Telefon:    +47 33 48 87 81

Mobil:       +47 928 40 501

Mail:         kjell.aanstad@volmax.no