VOLMAX AS PERSONVERNERKLÆRING

Om Volmax as

Volmax as, org. Nr. 984 674 104, forhandler Volvo og Renault samt utfører vedlikehold, reparasjoner og kursvirksomhet i Norge. Som kunde vil vi innhente nødvendige persondata for å kunne levere et fullgodt produkt. Du kan også abonnere på nyheter fra oss og vi samler inn data via cookies når du surfer på våre nettsider. All datainnsamling, oppbevaring og bruk foregår i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske markedsførings- og personopplysningslov, herunder GDPR.

 

Virkeområde

Volmax as er et selskap i Cognia as konsernet. Denne personvernerklæringen gjelder Volmax as innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Som kunde eller abonnent på dialog fra Volmax as kan det være nødvendig for oss å dele personlig data mellom selskapene i konsernet for å gi deg best og nødvendig informasjon. Tjenestespesifikke bestemmelser finnes for øvrig tilknyttet bruksvilkår for aktuelle tjenester og databehandleravtaler.

Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester eller markedsføring som kunde, eller potensiell kunde i våre selskaper. Dette omfatter når du bruker nettstedene eller applikasjonene våre eller kjøper andre tjenester, enten selv eller gjennom tredjeparter eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende. 

Kommuniserer du direkte med våre tredjepartsleverandører gjelder ikke disse personvernsvilkårene.

Volmax as er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at Volmax as er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen.

Volmax as kan behandle data om deg hvis du er eller har vært en person eller ansatt av et selskap, som har kjøpt eller leid et produkt eller tjeneste som tilbys av Volmax as. 

Til grunn for behandlingen av personopplysninger ligger ditt samtykke og våre berettigede interesser av å utvikle vår virksomhet. Du kan administrere din samtykkeprofil direkte fra e-post vi har sendt deg. Her kan du avmelde, slette og be om innsyn i data knyttet til historikken din.

Merk at for deg som er kunde, vil du kunne melde deg av direktemarkedsføringen, men du vil ikke kunne avmelde, eller reservere deg mot å motta informasjon nødvendig for å levere tjenesten eller produktet ditt på best mulig måte.

 

Volmax as vil behandle dine personlige data basert på en av følgende formål: 

Kontraktsforpliktelser. Eksempel, Volmax as må behandle dine personopplysninger for å oppfylle vilkårene og avtalene i en ordre eller en servicekontrakt som er inngått av deg eller din arbeidsgiver. 

Legitime interesser. Volmax as legitime interesser inkluderer interessen for å styre sin daglige virksomhet i henhold til lovlig og rettferdig forretningspraksis. 

Direktemarkedsføring, samtykker du til å motta dialog fra oss vil vi kunne kontakte deg via e-post, SMS, annonsenettverk og ulike sosiale kanaler. 

 

Kategorier av personlige data Volmax as kan behandle

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis vil benytte oss av alle data som er oppgitt under. 

Kontaktdata, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer 

Organisasjonsdata, for eksempel kontaktperson, stilling og arbeidssted 

Kompetansedata, for eksempel innhav av sertifikater, sjåførkort, kurs og fødselsnummer 

Kontraktsmessige data, for eksempel bestillinger, kontrakter og andre avtaler mellom deg og/eller ditt firma og Volmax as 

Bilgenerert data, for eksempel kjøretøyidentifikasjon, bruks og sensor data fra kjøretøy, geografisk posisjoneringsdata, fartsskriver data, språkinnstillinger på dashbordet. 

Digitale spor, har du besøkt nettstedene våre, interagert med vår digitale markedsføring eller mottar kundedialog kan vi, basert på anonymisert IP data, nettsteddata og klikkhistorikk, gi deg personlig tilpassede budskap i ulike digitale kanaler. 

 

VOLMAX vil først og fremst få dine personlige data fra deg og din arbeidsgiver. Vi kan også få data direkte fra våre leverandører og samarbeidspartnere eller andre offentlige tilgjengelige kilder.

 

Bruk av data 

For å kunne tilby deg så relevant informasjon som mulig, vil markedsanalyser og prediksjoner basert på person- og anonymisert brukerdata kunne gjennomføres. Da kobler vi sammen ulike datasett som kan inneholde persondata. 

I utvikling og test av nye digitale tjenester som Volmax as utvikler, vil dataene kunne benyttes til testing av tjenestene. Formålet dataene benyttes til under test av tjenestene, vil være det samme formålet som tjenesten vil ha i produksjon.  

 

Hvordan vi beskytter dine data 

Du har rett til å kreve informasjon om dine personlige data behandlet hos Volmax as.  Du har også rett til retting av personlige data hvis det er feil. I tillegg har du rett til å bli glemt. Du har du rett til å be om at behandlingen av dine personlige data blir begrenset under bestemte omstendigheter. Du kan protestere mot dataene som behandles av legitime årsaker eller for direkte markedsføringsformål.  Til slutt, har du rett til data portabilitet og overføring av data til en annen behandlingsansvarlig. 

Volmax as vil ikke dele dine personlige data med noen utenfor EU/EØS.  Hvis fremtidige hendelser endrer denne policyen, vil du bli varslet. 

Volmax as vil bare beholde dataene så lenge det er nødvendig for å oppfylle sine juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser og ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formålet som dataene ble samlet inn for. 

I tillegg du har en klar rett til å klage på hvordan Volmax as behandler dine personlige data til en tilsynsmyndighet.  I Norge vil dette være Datatilsynet.  Mer informasjon finner du her https://www.Datatilsynet.no/

 

Hvis du har spørsmål eller innsigelser om behandlingen av dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss på GDPR@Volmax.no