LOVPÅLAGT BAKLØFTERKURS

SNAKK MED OSS OM BAKLØFTERKURS FOR DINE SJÅFØRER

KURSETS INNHOLD

Innholdet i kurset vil gi sjåføren økt kompetanse og innblikk i lover og regler rundt bruk av bakløfter.

Det vil også være fokus på riktig vedlikehold og sikker bruk av bakløfter.

Kurset fører frem til lovpålagt kursbevis og dokumentasjonskrav.

HVA BETYR DETTE FOR DEG OG DIN BEDRIFT?

FORSKRIFT

«Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav» forskrift nr. 1357 (Best. Nr 703) §10-2»

Forskriften sier at: «Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll».

DINE KRAV

Det er krav om at opplæringen skal dokumenteres i bedriften. Sjåføren må ha med seg sitt «kursbevis» da dette må kunne forevises ved en kontroll ute på jobb.

Bedriften må lagre opplysninger om at de som bruker bakløfter har fått nødvendig opplæring. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for bedriftens verneombud.

Arbeidstilsynet var allerede i mai 2013, (etter at forskriften trådde i kraft 01.01.2013), ute med brev til «lastebilnæringen», der de informerte om at de ville intensivere kontrollene av om forskriftens punkter vedrørende opplæring og vedlikehold ble etterlevet.

De kan bl.a. henvende seg til sjåfører som er ute på jobb og forlange å få se deres kompetansebevis/kursbevis.

 

VI HJELPER DEG