Volmax
2024-03-24
4 min
Author
Volmax

Elektrisk lastebil? Andreas hjelper deg på vei!

En elektrisk lastebil må matche kjøringen din, ikke omvendt. Når du vurderer overgang til elektrisk, er derfor forarbeidet helt avgjørende for å kunne svare på om en elektrisk lastebil er egnet for deg og din drift. Her kommer våre verktøy og analyser inn, og Andreas er mannen som hjelper deg på vei! 

 

– Så lenge kjøringen passer, setter mange sjåfører mer pris på å kjøre en elektrisk lastebil, enn en dieseldrevet lastebil. Det henger sammen med komforten og støybildet. Kjører man langtransport, for eksempel, er det et stort pluss at støynivået reduseres til et minimum; at det ikke suser i ørene fra motoren, også lenge etter at den er skrudd av for kvelden, sier Andreas Sotiris Viksmoen, Volmax' produktspesialist på nye drivlinjer. En kar som på ingen måter kan betegnes som «grønn» i faget.

 

– Jeg har drevet med litt av hvert, alt fra sjåføryrket i tretten år, til et par år på «høggeri». På si driver jeg med rally, dét er gørrartig, og i garasjen har jeg veteranbiler. Så jeg er ikke per definisjon «helt grønn», verken hva angår bilerfaring eller det å ha tatt steget over til elektrisk på hjemmebane … ennå, humrer Andreas.

Så lenge kjøringen passer, setter mange mer pris på å kjøre en elektrisk lastebil, enn en dieseldrevet lastebil.

 

 

 

 

 

– Simulerer om elektrisk lastebil er rett for deg

Volvo har hele veien vært langt fremme på elektriske lastebiler. Det betyr at Volmax, som en av landets største Volvo – og Renault lastebil-forhandlere, har biler på veien som har vært i trafikk over lengre tid. Rådgiverne i Volmax Kompetanse sitter dermed på en mengde reelle data som kan hentes ut og sammenlignes med en ny kundes behov, uten at man trenger å tråkke opp løypa på nytt eller for første gang. Dét anser Andreas som en klar styrke.

 

– Elbilen må matche kjøringen din, ikke omvendt. Derfor tilbyr vi i Volmax en analyse i Volvo-verktøyet «ERS»; Electric Range Simulator. Her ligger det viktige forarbeidet vi gjør på vegne av deg som kunde, for å gjøre deg i stand til å ta en beslutning rundt hvorvidt elektrisk lastebil er egnet for deg og din drift eller ditt kommende anbud, understreker han.

Ikke uventet kommer det kunder til Volmax som ønsker å kjøpe elektrisk lastebil. Kunder som tilsynelatende har bestemt seg. Som ønsker å «ta steget». Da er det likevel viktig for rådgiverne hos Volmax å finne ut om «dette er den riktige kunden for en elbil». For å avgjøre det, legger de den aktuelle elektriske lastebilen inn i simulator-programmet ERS.

Elbilen må matche kjøringen din, ikke omvendt. Derfor tilbyr Volmax en analyse i Volvo-verktøyet «ERS»; Electric Range Simulator, for å gjøre deg i stand til å ta en beslutning rundt hvorvidt elektrisk lastebil er egnet for deg og din drift eller ditt kommende anbud.

Ny lastebil – elektRISK eller safe choice?

– I ERS legger vi inn alt fra rullemotstand, forbruk på påbygg og så videre. Deretter tegner vi opp ruten som kunden betjener i dag, eller en fremtidig tenkt rute, og legger inn tilgjengelige ladepunkter. Dernest kan vi simulere ruten, og gi kunden et relativt nøyaktig bilde av hvordan dette vil se ut i operativ drift, hvor mye tid som må settes av til lading per dag, hvor mange turer de vil klare, med mer. Denne analysen skal vi gjøre før det i det hele tatt settes noen summer på et ark, vi må vite om elektrisk vil funke for kunden, poengterer Andreas.

 

Kunden kan da vurdere, basert på beregningene, om den elektriske lastebilen vil fungere for dem, i deres hverdag eller i et tiltenkt anbud. Alternativet vil selvsagt være å fortsette med diesel eller vurdere en gassdrevet bil.

 

– Fremfor å «overselge» bilen og anta at dette vil gå fint, skal alle som vurderer en elektrisk lastebil ledes gjennom denne øvelsen i vårt system. Dette er for å sikre et langsiktig og godt kundeforhold med tilfredse parter, understreker Viksmoen. Til daglig holder han til på Volmax' lokasjon på Hamar, men flytter seg rundt etter kundenes behov.

Mens konkurrentene forteller om visjoner og fremtidsbilder, kan vi fortelle om biler som er i trafikk, erfaringer vi har gjort oss og verktøy vi bruker.

Elektrisk lastebil og Enova-støtte

Når det er kartlagt hvordan bilen vil fungere i daglig drift, er gjerne neste spørsmål; «Hva vil bilen koste?». Også her vil vi i Volmax være med deg hele veien. Enova lanserte nylig støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy», som erstatter det tidligere Enova-programmet «Tunge kjøretøy». Den nye ordningen omfatter både elektriske lastebiler og de som går på hydrogen, og legger opp til konkurranse om midlene: Kun de mest kostnadseffektive og klimavennlige prosjektene får innvilget støtte. Maksimal støtte er satt til 60 prosent av merkostnaden ved å velge et nullutslippskjøretøy fremfor et tilsvarende dieseldrevet kjøretøy.

 

– Et viktig kriterium er fremdeles at du må søke før du bestiller kjøretøyet. Det kan naturlig nok skape usikkerhet rundt det totale kostnadsbildet for deg som vurderer overgang til elektrisk eller hydrogen. Som dine rådgivere, vil vi i Volmax guide deg tett gjennom hele denne søknadsprosedyren, som et viktig ledd i beslutningsprosessen din, forsikrer Andreas. 

Det er mye transport som fint kan flyttes over til elektrisk, slik som bydistribusjon eller anlegg lokalt. Det viktigste er å vurdere hva som er den beste løsningen ut fra kjøringen til hver enkelt kunde. – Hvis jeg, ut ifra analysene, ser at her vil jeg ikke anbefale en elbil, så gjør jeg ikke det, forsikrer Andreas.

Elektrisk lastebil, hvem er den «typiske» kunden?

Det er imidlertid ikke bare Enova som skjerper kravene. I fjor kom det nye og forsterkede klimakrav fra EU. De nye kravene berører særlig «utslippsbransjer» som industri, eiendom og transport. Disse nye kravene til ESG tvinger frem et skifte, hvor de børsnoterte selskapene går i front. Men er du en transportør under en større aktør, vil denne måtte hensynta kravene. Dermed vil også din virksomhet bli utfordret i stadig økende grad. Det betyr at de færreste vil forbli uberørte fremover, mener Andreas.

 

– Nå er det ikke valgfag lenger, selv de mindre selskapene må finne ut «Hva gjør vi i morgen?». Når dét er sagt, vil jeg beskrive «den typiske el-kunden» per i dag, som en som driver med kortere transporter som f.eks. anleggstransport, distribusjon og renovasjon som i tillegg er opptatt av å være med på skiftet og er litt «fremme i skoa». En som helst har støtte fra kundene sine; at de hjelper til med å tilrettelegge for å drifte en EL-bil, slik at logistikken fungerer og begge virksomheter kan levere på bærekraft, sier han.

 

I tillegg er det viktig å ha økonomisk ryggrad til å hoppe i det. De som ikke er helt der ennå, har to valg, ifølge drivlinje-spesialisten:

 

– Å se på muligheten for gass, eller bearbeide samarbeidspartnerne mer, slik at el kan bli et reELt valg likevel, avslutter Andreas.