ADR-KURS

Volmax tilbyr ADR Grunnkurs for førere av kjøretøyer som transporterer farlig gods. I tillegg tilbyr vi spesialiseringskurs for tank og eksplosiver. Kursene er godkjent av DSB.

Formålet med ADR-kurs:
- Gjøre førere oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig gods
- Gi nødvendige og grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for at et uhell vil inntreffe
- Om et uhell skulle inntreffe, være kvalifisert til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense omfanget av ulykken av hensyn til egen og publikums sikkerhet og til miljøet.

Kurset gir deltagerne grunnleggende innføring i ADR forskriften. Deltageren skal etter endt kurs ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne bestå avsluttende prøve hos Statens Vegvesen.

ADR-kurs og priser: 
Bokpakke kan kjøpes på kurset. (ADR/RID Boka + kursmateriell) -  1.250,-


ADR grunnkurs/oppfriskning - 3 dager - 5.700,-
ADR grunnkurs + eksplosiver/oppfriskning - 7.100,-
ADR grunnkurs + tank + eksplosiver/oppfriskning - 8.350,-

ADR grunnkurs + tank/oppfriskning - 7.100,-

Kun ulykkesberedskap (Førstehjelp/brann) - 2.350,-

 

VÅR KUNNSKAP - DIN TRYGGHET

TA KONTAKT MED OSS FOR LEDIG KURS

Ansvarlig for ADR-kurs: Terje Høitomt
E-post: terje.hoitomt@volmax.no / kurs@volmax.no
Telefon: 47 71 12 01 / 333 35 700