ADR-KURS

Volmax tilbyr ADR Grunnkurs for førere av kjøretøyer som transporterer farlig gods. I tillegg tilbyr vi spesialiseringskurs for tank og eksplosiver. Kursene er godkjent av DSB.

Formålet med ADR-kurs:
- Gjøre førere oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig gods
- Gi nødvendige og grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for at et uhell vil inntreffe
- Om et uhell skulle inntreffe, være kvalifisert til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense omfanget av ulykken av hensyn til egen og publikums sikkerhet og til miljøet.

Kurset gir deltagerne grunnleggende innføring i ADR forskriften. Deltageren skal etter endt kurs ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne bestå avsluttende prøve hos Statens Vegvesen.

ADR-kurs og priser: 
Bokpakke kan kjøpes på kurset. (ADR/RID Forskriften + fingermerker + Oppgavehefte)  1.250,-
ADR Grunnkurs/oppfriskning - 3 dager - 5.400,-
ADR Tank Grunnkurs - 2 dager - 4.200,-
ADR Eksplosiver (Klasse 1.) Grunnkurs - 1 dag - 2.150,-
ADR Grunnkurs + Tank grunnkurs - 5 dager - 9.150,-
ADR grunnkurs + eksplosiver - 4 dager - 6.750,-
ADR grunnkurs + tank + eksplosiver - 6 dager - 10.500,-

 

VÅR KUNNSKAP - DIN TRYGGHET

TA KONTAKT MED OSS FOR LEDIG KURS

Ansvarlig for ADR-kurs: Terje Høitomt
E-post: terje.hoitomt@volmax.no / kurs@volmax.no
Telefon: 47 71 12 01 / 333 35 700