GÅR DU UT PÅ DATO? TA YSK-KURS HOS VOLMAX.

MER PRAKSIS OG FAGLIG DISKUSJON PÅ NYE YSK-KURS

-------------------------

Volmax AS har tillatelse til å drive kursvirksomhet fra kommunelegene i de respektive kommuner hvor Volmax har sine kurs-steder. Dette forutsetter at smittevernsreglene blir fulgt.

Personer i risikosonen bes utsette kurset innenfor de rammene som Statens Vegvesen har gitt ( 6 måneder etter utløp av YSK-kompetansen).  Informasjon vil bli sendt ut til den enkelte sammen med innkalling til kurs.

-------------------------

Volmax tilbyr nye og forbedrede kurs for yrkessjåfører (YSK). Tok du 35-timers etterutdanningskurs for fire år siden, er det på tide å tenke på årets kurs. Vi tilbyr ukeskurs og helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Vi i Volmax har utviklet nye kurs hvor vi har økt antallet praktiske øvelser for å gi mer aktiv læring.

Vi legger dessuten opp til faglige diskusjoner i alle modulene, hvor deltakerne deler av egne erfaringer og kunnskap – og lærer av andres. Hensikten er å få mer engasjement og interaksjon i undervisningen. Temaene vi diskuterer kan omfatte alt fra motorens kraftoverføring, ulykkesberedskap til økonomisk kjøring.

Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får lunsj inkludert i prisen.

Volmax setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende etter behov til våre kunder. Ta kontakt med oss for å melde deg på ledig kurs!

PÅMELDING 35 TIMERS ETTERUTDANNING FOR YRKESSJÅFØRER

Borgeskogen, Skien, Kongsberg, Hamar og Rygge
Kontakt kurskoordinator Anita Helleland
E-post: anita.helleland@volmax.no
Mobil: 402 23 020
Telefon: 333 35 700
Epost: kurs@volmax.no

KURSOVERSIKT YSK (35 TIMER)

Pris: 10.850,- inkludert lunsj.

Sted Kursdatoer Type Påmelding
Borgeskogen 6.9 - 10.9 Uke Bestill
Rygge 11.9 - 12.9 - 18.9 - 19.9 - 25.9 Helg FULLT
Borgeskogen 20.9 - 24.9 Uke Bestill
Hamar 28.9 - 29.9 - 30.9 - 1.10 - 2.10 Uke Bestill
Rygge 4.10 - 8.10 Uke Bestill
Rygge 16.10 - 17.10 - 23.10 - 24.10 - 30.10 Helg Bestill
Borgeskogen 18.10 - 22.10 Uke Bestill
Hamar 23.10 - 24.10 - 30.10 - 31.10 - 6.11  Helg Bestill
Borgeskogen 23.10 - 24.10 - 30.10 - 31.10 - 6.11  Helg Bestill
Rygge 8.11 - 12.11 Uke Bestill
Borgeskogen 15.11 - 19.11 Uke Bestill
Hamar 16.11 - 20.11 Uke Bestill
Borgeskogen 20.11 - 21.11 - 27.11 - 28.11 - 4.12 Helg Bestill
Rygge 27.11 - 28.11 - 4.12 - 5.12 - 11.12 Helg Bestill
Hamar 7.12 - 11.12 Uke Bestill
Borgeskogen 13.12 - 17.12 Uke Bestill

YSK PERSONTRANSPORT - TILLEGGSMODUL TIL YSK GODSTRANSPORT (7 TIMER)

Vi tilbyr
      Utvidelse YSK-Persontransport (7t), for førerkort D1 og D –  for de som har gjennomført YSK-Gods (35t)
      Utvidelse YSK-Godstransport (7t), for førerkort C1 og C –for de som har gjennomført YSK-Persontransport (35t).

Ta kontakt hvis du trenger kurs.Pris for utvidelse

 • Kr. 3100,-
 • Kr. 2050,- for de som har gjennomført YSK-Godstransport ved Volmax

Det er inkludert lunsj i kurset.

Sted Kursdatoer Type Påmelding
2021      
Borgeskogen 20.6 YSK - Buss
AVLYST
Borgeskogen 5.9 YSK - Buss Bestill
Borgeskogen 3.10 YSK - Buss Bestill
       

KURSENE ER INNDELT I 5 MODULER SOM GÅR OVER 5 DAGER 7 KURSTIMER HVER DAG.
LUNSJ OG PAUSER KOMMER I TILLEGG.

MODUL 1

 • Arbeidstid
 • Kjøre- og hviletidsbestemmelser
 • Kommunikasjon
 • Sikkerhetssystemer

MODUL 4

 • Sjåføransvar
 •  Lastesikring teori og praksis
 •  Metoder
 • Konsekvenser

MODUL 2

 • Ergonomi, kosthold
 • Ulykkesberedskap
 • Skadested
 • Førstehjelp

MODUL 5

 •  Praktisk kjøring – optimal og sikker kjøring
 •  Veggrep – dekk
 •  Kjetting
 •  Risiko og ulykker

MODUL 3

 • Vegtransporten og samfunnet
 • Roller
 • Transportøkonomi
 • Flåtestyringssystemer

MODUL P4-BUSSPÅBYGG

 •  Persontranportens vilkår
 • Sikkerhet
 •  Lover og forskrifter
 •   Marked og økonomi

Volmax samarbeider med Kursagenten: https://www.kursagenten.no/skole/Volmax-AS