GÅR DU UT PÅ DATO? TA YSK-KURS HOS VOLMAX

Tok du 35-timers etterutdanningskurs for yrkessjåfører (YSK) for fire år siden, er det på tide å tenke på årets kurs. Vi tilbyr både ukeskurs og helgekurs – samtlige med praktiske øvelser og faglige diskusjoner for å gi mer aktiv læring. Finn et kurs nær deg! 

 

Gå rett til KURSOVERSIKTEN.


Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Har du utløpsdato det neste halvåret, kan du booke YSK-kurs allerede nå. Beviset utstedes uansett for 5 år, regnet fra utløpsdagen. Du «mister» dermed ikke noe tid, men kan planlegge i god tid!

 

Yrkessjåførkompetanse med praktisk tilnærming

Vi i Volmax har utviklet nye kurs hvor vi har økt antallet praktiske øvelser for å gi mer aktiv læring. Vi legger dessuten opp til faglige diskusjoner i alle modulene, hvor deltakerne deler av egne erfaringer og kunnskap – og lærer av andres. Hensikten er å få mer engasjement og interaksjon i undervisningen. Temaene vi diskuterer kan omfatte alt fra motorens kraftoverføring og ulykkesberedskap til økonomisk kjøring.

 

Smittevern på våre YSK-kurs

Vi jobber kontinuerlig med våre rutiner for smittevern og har tillatelse til å drive kursvirksomhet fra kommunelegene i de respektive kommuner hvor vi har kurssteder. Dette forutsetter at smittevernsreglene blir fulgt – noe vi har høyt fokus på. Personer i risikosonen bes likevel om å utsette kurset innenfor de rammene som Statens Vegvesen har gitt (6 måneder etter utløp av YSK-kompetansen). Nærmere informasjon vil bli sendt ut til den enkelte, sammen med innkalling til kurs.

 

YSK-kurs med spesialister

Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får lunsj inkludert i prisen. Vi setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende i tråd med behovet til våre kunder. Ta kontakt med vår kurskoordinator for å melde deg på et ledig kurs – velkommen!

Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører (YSK-kurs) 

Borgeskogen, Skien, Kongsberg, Hamar og Rygge
Kontakt kurskoordinator Anita Helleland
E-post: anita.helleland@volmax.no
Mobil: 402 23 020
Telefon: 333 35 700
Epost: kurs@volmax.no

KURSOVERSIKT YSK (35 TIMER)

Pris: 10.850,- inkludert lunsj.

 

Sted Kursdatoer Type Påmelding
Borgeskogen 13.12 - 17.12 Uke Bestill
2022      
Kongsberg 08.01, 09.01, 15.01, 16.01, 22.01 Helg Bestill
Hamar 11.01 - 15.01 Uke Bestill
Borgeskogen 17.01 - 21.01 Uke Bestill
Rygge 29.01, 30.01, 05.02, 06.02, 12.02 Helg Bestill
Rygge 31.01 - 04.02 Uke Bestill
Hamar 12.02, 13.02, 18.02, 19.02, 20.02,  Helg Bestill
Borgeskogen 14.02 - 18.02 Uke Bestill
Rygge 28.02 - 04.03 Uke Bestill
Borgeskogen 05.03, 06.03, 12.03, 13.03, 19.03 Helg Bestill
Borgeskogen 14.03 - 18.03 Uke Bestill
Hamar 15.03 - 19.03 Uke Bestill
Hamar 25.03, 26.03, 27.03, 02.04, 03.04 Helg Bestill
Rygge 26.03, 27,03, 01.04, 02.04, 03.04 Helg Bestill
Borgeskogen 04.04 - 08.04 Uke Bestill
Borgeskogen 25.04 - 29.04 Uke Bestill
Borgeskogen 02.05 - 06.05 Uke Bestill
Borgeskogen 07.05, 08.05, 14.05, 15.05, 21.05 Helg Bestill
Rygge 09.05 - 13.05 Uke Bestill
Hamar 14.05, 15.05, 20.05, 21.05, 22.05 Helg Bestill
Borgeskogen 28.05, 29.05, 11.06, 12.06, 18.06 Helg Bestill
Hamar 07.06 - 11.06 Uke Bestill
Borgeskogen 13.06 - 17.06 Uke Bestill

YSK PERSONTRANSPORT - TILLEGGSMODUL TIL YSK GODSTRANSPORT (7 TIMER)

Vi tilbyr
      Utvidelse YSK-Persontransport (7t), for førerkort D1 og D –  for de som har gjennomført YSK-Gods (35t)
      Utvidelse YSK-Godstransport (7t), for førerkort C1 og C –for de som har gjennomført YSK-Persontransport (35t).

Ta kontakt hvis du trenger kurs.Pris for utvidelse

 • Kr. 3100,-
 • Kr. 2050,- for de som har gjennomført YSK-Godstransport ved Volmax

Det er inkludert lunsj i kurset.

Sted Kursdatoer Type Påmelding
2022      
Borgeskogen 23.01 YSK - Buss Bestill
Hamar 13.03 YSK - Buss
Bestill
Borgeskogen 20.03 YSK - Buss Bestill
Borgeskogen 22.05 YSK - Buss Bestill

Modulene i kurset

Kursene er inndelt i 5 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag. Lunsj og pauser kommer i tillegg.

MODUL 1

 • Arbeidstid
 • Kjøre- og hviletidsbestemmelser
 • Kommunikasjon
 • Sikkerhetssystemer

MODUL 4

 • Sjåføransvar
 •  Lastesikring teori og praksis
 •  Metoder
 • Konsekvenser

MODUL 2

 • Ergonomi, kosthold
 • Ulykkesberedskap
 • Skadested
 • Førstehjelp

MODUL 5

 •  Praktisk kjøring – optimal og sikker kjøring
 •  Veggrep – dekk
 •  Kjetting
 •  Risiko og ulykker

MODUL 3

 • Vegtransporten og samfunnet
 • Roller
 • Transportøkonomi
 • Flåtestyringssystemer

MODUL P4-BUSSPÅBYGG

 •  Persontranportens vilkår
 • Sikkerhet
 •  Lover og forskrifter
 •   Marked og økonomi

Endrede forskrifter på YSK-kurs gir bedre tid

Visste du at i 2018 kom det en endring i forskriften som gjelder for YSK? Det presiseres at: «Dersom etterutdanningen gjennomføres i løpet av de siste seks månedene før gyldig yrkessjåførkompetansebevis utløper, skal beviset utstedes for 5 år, regnet fra utløpsdagen for det gyldige beviset.»

 

Det betyr at du kan gjennomføre YSK hele 6 måneder før gyldigheten går ut. Forlengelsen på 5 år gjelder fra den dato som står bak 095-koden i rubrikk 12 på førerkortet – du mister ikke noe tid, men kan planlegge uten stress!

Volmax samarbeider med Kursagenten: https://www.kursagenten.no/skole/Volmax-AS