PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDEREPRESENTANTER

I denne merknaden får du informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles av Volvo-konsernet.

Volvo-konsernet kan komme til å behandle personopplysninger om deg hvis du er eller har vært en enkeltperson, eller en ansatt i et selskap, som har kjøpt eller leid et produkt eller en tjeneste som tilbys fra et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet. I slike tilfeller bør du lese personvernerklæringen for kunderepresentanter. 

Hvis du er eller har vært en enkeltperson, eller en ansatt i et selskap, som har solgt eller leid et produkt eller en tjeneste til et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for leverandører.

Hvis du er eller har vært sjåfør i et kjøretøy eller operatør av en anleggsmaskin som er solgt eller produsert av et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for sjåfører.

Hvis du er eller har vært ansatt i et selskap i Volvo-konsernet, eller har vært engasjert som konsulent, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I slike tilfeller bør du lese personvernerklæringen for ansatte eller konsulenter. 

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB og AB Volvo ("VOLVO") er som behandlere av personopplysninger ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter om databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VOLVOs personvernombud på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept. AA14100, VGHQ, 405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO behandler følgende kategorier av personopplysninger delvis eller i sin helhet:

 

Kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse og telefonnummer

Opplysninger om enkeltpersoner, som foretrukket språk, bilde, klesstørrelse, foretrukket mat

Organisasjonsopplysninger, som firmanavn, stilling, arbeidssted, land

Reparasjons-/serviceopplysninger, som sporing og logging av aktiviteter (herunder garantikrav) utført av deg i forbindelse med vedlikehold, reparasjon eller service på kjøretøy

Kompetanseopplysninger, som CV-er og lærings- eller praksisaktiviteter

IT-relaterte opplysninger, som bruker-ID, passord, påloggingsdetaljer samt data og logger om bruken din av VOLVOs IT-programmer eller -tjenester

 

Hvis du er personlig forretningsdrivende, behandler VOLVO også følgende kategorier av personopplysninger:

Økonomiske opplysninger, som kreditt- eller betalingsinformasjon og bankkontoopplysninger

Kontraktsopplysninger, som bestillinger, kontrakter og andre avtaler mellom deg og VOLVO

 

Det juridiske grunnlaget for og formålet med databehandlingen

 

VOLVO behandler personopplysninger basert på ett av følgende juridiske grunnlag og for følgende formål. Se flere detaljer nedenfor.

 

Juridisk forpliktelse. VOLVO kan for eksempel være lovforpliktet til å rapportere transaksjoner til en skattemyndighet, noe som gjør at VOLVO må behandle dine personopplysninger.

Kontraktsforpliktelser. VOLVO kan for eksempel være pålagt å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalevilkårene i en bestilling eller servicekontrakt undertegnet av deg eller arbeidsgiveren din.

Legitime interesser. VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen i å administrere den daglige driften i samsvar med lovlig og rettferdig forretningspraksis, herunder administrasjon av forholdet til kunder for å oppfylle kontrakter der du eller arbeidsgiveren din er en part, og/eller iverksette nødvendige tiltak før inngåelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din. VOLVO må for eksempel vite hva som er ditt foretrukkede språk, for å kunne kommunisere tilfredsstillende med deg i det daglige.

 

Under spesielle forhold, og kun når ingen annen juridisk basis kan tas i bruk, kan VOLVO be deg om separat samtykke til å behandle personopplysningene dine for følgende formål. Hvis du gir oss samtykke, har du alltid rett til å trekke det tilbake, men dette har ingen innvirkning på rettmessigheten av behandlingen som ble utført før samtykket ble trukket.

 

Kampanjekommunikasjon og markedsføringsformål, som for eksempel sending av regelmessige nyhetsbrev/magasiner, informasjon om tjenestene våre, kampanje- og reklamemateriell, invitasjoner til arrangementer som arrangeres av oss, eller fra tredjeparter som vi samarbeider med.

 

Kundeundersøkelser, for eksempel undersøkelser om sluttbrukertilfredshet, forhandlertilfredshet, produktkvalitet eller prosessforbedring.

 

Tilpassede tjenesteformål, som for eksempel å sende deg en Volvo-jakke i din størrelse eller tilby deg mat du liker hvis du blir invitert til et Volvo-arrangement.

VOLVO vil først og fremst hente personopplysninger fra deg eller arbeidsgiveren din (bortsett fra økonomiske opplysninger i siste tilfelle). Vi kan også hente personopplysninger fra firmaet som har solgt eller leid deg et Volvo-produkt eller en Volvo-tjeneste.

Enkelte personopplysninger kan også bli automatisk generert fra VOLVOs IT-system, eller tilsvarende, hvis du oppretter eller bruker tilgang til online-tjenester som leveres av VOLVO.

Noen personopplysninger er nødvendige for at VOLVO skal kunne kommunisere med kunder i forretningssammenheng. Hvis du unngår å oppgi personopplysninger, forhindrer du håndtering og levering av produkter og tjenester som du eller arbeidsgiveren forventer fra VOLVO. 

 

VOLVO deler vanligvis ikke personopplysningene dine med noen utenfor Volvo-konsernet med mindre lover eller forskrifter krever det. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor EU og EØS. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO også komme til å dele personopplysningene dine med tredjepartsselskaper, inkludert selskaper og leverandører utenfor EU og EØS.

VOLVO gjennomfører nødvendige tiltak for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene dine i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse. Dette kan for eksempel omfatte bruken av interne eller eksterne databehandlingsavtaler basert på EU-godkjente standard kontraktbestemmelser eller EU-US Privacy Shield (rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA) eller andre lignende mekanismer som de relevante myndighetene til enhver tid har anerkjent eller vedtatt. Hvis du har spørsmål om overføringen, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

VOLVO oppbevarer personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller kontraktsforpliktelser, for eksempel med hensyn til kontraktsperiode, garantikrav og krav til produktansvar, og ikke lenger enn det som er nødvendig for at VOLVO skal oppnå formålene som personopplysningene ble samlet inn til.

 

Du har rett til å be om informasjon fra VOLVO om hvilke personopplysninger om deg VOLVO behandler, og til å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er ukorrekte, samt å be om at personopplysningene dine slettes. Videre har du rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger, noe som innebærer at du ber VOLVO om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. I tillegg har du rett til å komme med innsigelser om behandlingen basert på legitime interesser eller behandling i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) hvis VOLVOs behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessige forpliktelser og skjer automatisk.

Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager på VOLVOs behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

Mer informasjon om dataeieres rettigheter