ANDRE PARTNERE OG PR

I denne merknaden får du informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles av Volvo-konsernet.

Volvo-konsernet kan behandle personopplysninger om deg, hvis du handler som en enkeltperson som kommer i kontakt med Volvo-konsernet, eller hvis du er eller har vært ansatt i et selskap som kommer i kontakt med Volvo-konsernet som forretningspartner.

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB og AB Volvo (samlet kalt "VOLVO") er som behandlere av personopplysninger ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter om databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VOLVOs personvernombud på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept. AA14100, VGHQ, 405 08 Gøteborg, Sverige

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO behandler følgende kategorier av personopplysninger delvis eller i sin helhet:
 

Kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse, hjemmeadresse og telefonnummer
 

Organisasjonsopplysninger, som firmanavn, stilling, arbeidssted, land
 

Det juridiske grunnlaget for og formålet med databehandlingen

VOLVO behandler personopplysninger basert på ett av følgende juridiske grunnlag og for følgende formål. Se flere detaljer nedenfor.
 

Legitime interesser. VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen i å administrere den daglige driften i samsvar med lovlig og rettferdig forretningspraksis, herunder administrasjon av forholdet til forretningspartnere for å oppfylle kontrakter eller samarbeid der du eller arbeidsgiveren din er en part, og/eller iverksette nødvendige tiltak før inngåelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din. VOLVO må for eksempel vite hva som er ditt foretrukkede språk, for å kunne kommunisere tilfredsstillende med deg i det daglige.
 

Under spesielle forhold, og kun når ingen annen juridisk basis kan tas i bruk, kan VOLVO be deg om separat samtykke til å behandle personopplysningene dine for følgende formål. Hvis du gir oss samtykke, har du alltid rett til å trekke det tilbake, men dette har ingen innvirkning på rettmessigheten av behandlingen som ble utført før samtykket ble trukket.
 

VOLVO behandler personopplysningene dine for følgende formål:
 

Kampanjekommunikasjon og markedsføringsformål, som for eksempel sending av regelmessige nyhetsbrev/magasiner, informasjon om tjenestene våre, kampanje- og reklamemateriell, invitasjoner til arrangementer som arrangeres av oss, eller fra tredjeparter som vi samarbeider med.
 

Kundeundersøkelser, for eksempel undersøkelser om sluttbrukertilfredshet, forhandlertilfredshet, produktkvalitet eller prosessforbedring.

VOLVO behandler følgende kategorier av personopplysninger delvis eller i sin helhet:
 

Kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse, hjemmeadresse og telefonnummer
 

Organisasjonsopplysninger, som firmanavn, stilling, arbeidssted, land
 

Det juridiske grunnlaget for og formålet med databehandlingen

VOLVO behandler personopplysninger basert på ett av følgende juridiske grunnlag og for følgende formål. Se flere detaljer nedenfor.
 

Legitime interesser. VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen i å administrere den daglige driften i samsvar med lovlig og rettferdig forretningspraksis, herunder administrasjon av forholdet til forretningspartnere for å oppfylle kontrakter eller samarbeid der du eller arbeidsgiveren din er en part, og/eller iverksette nødvendige tiltak før inngåelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din. VOLVO må for eksempel vite hva som er ditt foretrukkede språk, for å kunne kommunisere tilfredsstillende med deg i det daglige.
 

Under spesielle forhold, og kun når ingen annen juridisk basis kan tas i bruk, kan VOLVO be deg om separat samtykke til å behandle personopplysningene dine for følgende formål. Hvis du gir oss samtykke, har du alltid rett til å trekke det tilbake, men dette har ingen innvirkning på rettmessigheten av behandlingen som ble utført før samtykket ble trukket.
 

VOLVO behandler personopplysningene dine for følgende formål:
 

Kampanjekommunikasjon og markedsføringsformål, som for eksempel sending av regelmessige nyhetsbrev/magasiner, informasjon om tjenestene våre, kampanje- og reklamemateriell, invitasjoner til arrangementer som arrangeres av oss, eller fra tredjeparter som vi samarbeider med.
 

Kundeundersøkelser, for eksempel undersøkelser om sluttbrukertilfredshet, forhandlertilfredshet, produktkvalitet eller prosessforbedring.

Noen personopplysninger er nødvendige for at VOLVO skal kunne samhandle med sine forretningspartnere og publikum som kommer i kontakt med VOLVO. Hvis du unngår å oppgi personopplysninger, forhindrer du håndtering og levering av informasjon, produkter eller tjenester som du eller arbeidsgiveren forventer fra VOLVO. 

VOLVO deler vanligvis ikke personopplysningene dine med noen utenfor Volvo-konsernet med mindre lover eller forskrifter krever det. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor EU og EØS. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO også komme til å dele personopplysningene dine med tredjepartsselskaper, inkludert selskaper og leverandører utenfor EU og EØS.

VOLVO gjennomfører nødvendige tiltak for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene dine i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse. Dette kan for eksempel omfatte bruken av interne eller eksterne databehandlingsavtaler basert på EU-godkjente standard kontraktbestemmelser eller EU-US Privacy Shield (rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA) eller andre lignende mekanismer som de relevante myndighetene til enhver tid har anerkjent eller vedtatt. Hvis du har spørsmål om overføringen, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

VOLVO oppbevarer personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller kontraktsforpliktelser, for eksempel med hensyn til kontraktsperiode, garantikrav og krav til produktansvar, og ikke lenger enn det som er nødvendig for at VOLVO skal oppnå formålene som personopplysningene ble samlet inn til.

Du har rett til å be om informasjon fra VOLVO om hvilke personopplysninger om deg som behandles, og til å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er ukorrekte, samt å be om at personopplysningene dine slettes. Videre har du rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger, noe som innebærer at du ber VOLVO om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. I tillegg har du rett til å komme med innsigelser om behandlingen basert på legitime interesser eller behandling i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) hvis VOLVOs behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessige forpliktelser og skjer automatisk.

Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager på VOLVOs behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

Mer informasjon om dataeieres rettigheter