PERSONVERNERKLÆRING FOR TRANSPORTØRER OG SJÅFØRER (KJØRETØYDATA)

I denne merknaden får du informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles av Volvo-konsernet.

Volvo-konsernet kan komme til å behandle personopplysninger om deg hvis du er eller har vært en enkeltperson, eller en ansatt i et selskap, som har kjøpt eller leid et produkt eller en tjeneste som tilbys fra et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for kunder.

Hvis du er eller har vært en enkeltperson, eller en ansatt i et selskap, som har solgt eller leid et produkt eller en tjeneste til et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for leverandører.

Hvis du er eller har vært sjåfør i et kjøretøy eller operatør av en anleggsmaskin som er solgt eller produsert av et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for sjåfører.

Hvis du er eller har vært ansatt i et selskap i Volvo-konsernet, eller har vært engasjert som konsulent, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I slike tilfeller bør du lese personvernerklæringen for ansatte eller konsulenter.

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB og AB Volvo ("VOLVO") er som behandlere av personopplysninger ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter om databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VOLVOs personvernombud på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept. AA14100, VGHQ, 405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

Opplysninger generert av kjøretøy

 

Hvis opplysninger som kjøretøyet genererer, kan knyttes til deg som person, skal slike opplysninger regnes som personopplysninger. VOLVO behandler følgende kategorier av personopplysninger generert av kjøretøyet. Merk at VOLVO ikke nødvendigvis behandler alle opplysningene som er oppført nedenfor.

 

Sjåførens atferd og prestasjoner, som kjøremønster, nåværende geografisk posisjon og plasseringsdata, språkinnstillinger på instrumentbordet

 

VIN (Vehicle Identification Number), som kjøretøy-ID (inkludert VIN og chassis-ID), IP-nummer, MAC-adresse 

 

Opplysninger om kjøretøyets ytelse, som tekniske kjøretøydata, informasjon fra kjøretøyets komponenter, batteribruk, motordata, drivstofforbruk, data om effekt/dreiemoment, feilkoder

 

Opplysninger om kjøretøyets bruk, som bremsebruk, girskifte, akselerasjon/retardasjon, instrumentbordinnstillinger, utnyttelse av effekt/dreiemoment, tekniske data generert av motoren, oppdaging av vei- og omgivelsesforhold med tidsstempler og driftstimer 

 

Miljøopplysninger, som veibaneforhold og forhold i omgivelsene

 

Det juridiske grunnlaget for og formålet med databehandlingen 

VOLVOs legitime interesser

 

VOLVO har hele tiden som mål å utvikle, produsere og tilby ledende og innovative produkter og tjenester. Gjennom kontinuerlig evaluering og analyse av opplysninger fra kjøretøy i drift, er VOLVO i stand til å utvikle og forbedre sine produkter og tjenester. Derfor behandler VOLVO opplysninger generert av kjøretøy, for å:

 

  • drive forskning og utvikling for å forbedre og vedlikeholde nåværende produkter og tjenester og for å utvikle nye produkter og tjenester 
  • fastslå veikvalitet, veityper og veiforhold for å forstå kjøretøyenes påvirkning på det ytre miljøet basert på kjøretøyenes posisjon 
  • rette opp kvalitetsproblemer på kjøretøyene 
  • utføre ulykkesgranskning 
  • administrere garantier
  • administrere produktansvarskrav 
  • utføre kontraktsovervåking eller overvåking av juridisk samsvar
  • utføre proaktivt vedlikehold og diagnostikk 

 

Gi råd til kunder om produkter og tjenester som kan være egnet for dem, med hensyn til ytelsen til og bruken av kjøretøyene deres 

 

VOLVO behandler opplysninger generert av kjøretøy, basert på VOLVOs legitime interesse av å utføre slik behandling. VOLVOs legitime interesse omfatter interessen av å administrere den daglige driften med hensyn til sikkerhetsproblemer og problemer som gjelder garanti og produktansvar. VOLVOs legitime interesse omfatter videre interessen av å forbedre produkter og tjenester basert på opplysninger om produktene og tjenestenes nåværende funksjonalitet. 

 

Juridisk forpliktelse

VOLVO kan behandle opplysninger generert av kjøretøyets motor, for å være i stand til å overholde reglene for typegodkjenning i EU-direktiv 2007/46/EF og andre gjeldende juridiske forpliktelser.

VOLVO henter personopplysningene dine fra kjøretøyet enten interaktivt via trådløst nettverk (via f.eks. IKT-portalen) eller gjennom bruken av feilsøkingsverktøy, f.eks. Tech Tool via kabel.

VOLVO deler vanligvis ikke personopplysningene dine med noen utenfor Volvo-konsernet med mindre lover eller forskrifter krever det. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor EU og EØS. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO også komme til å dele personopplysningene dine med tredjepartsselskaper, inkludert selskaper og leverandører utenfor EU og EØS.

VOLVO gjennomfører nødvendige tiltak for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene dine i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse. Dette kan for eksempel omfatte bruken av interne eller eksterne databehandlingsavtaler basert på EU-godkjente standard kontraktbestemmelser eller EU-US Privacy Shield (rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA) eller andre lignende mekanismer som de relevante myndighetene til enhver tid har anerkjent eller vedtatt. Hvis du har spørsmål om overføringen, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

Opplysninger koblet til et bestemt kjøretøy, behandles i kjøretøytypens hele forventede levetid, som kan være opptil 25 år.

Du har rett til å be om informasjon fra VOLVO om hvilke personopplysninger om deg VOLVO behandler, og til å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er ukorrekte, samt å be om at personopplysningene dine slettes. Videre har du rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger, noe som innebærer at du ber VOLVO om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. I tillegg har du rett til å komme med innsigelser om behandlingen basert på legitime interesser eller behandling i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) hvis VOLVOs behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessige forpliktelser og skjer automatisk.

 

Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager på VOLVOs behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

Mer informasjon om dataeieres rettigheter