Fler kvinnor i branschen leder till utveckling

”För att ta till sig ny teknik och vara kreativ behöver man vara flexibel och våga tänka nytt. Utveckling handlar om att tänka framåt.” Emma Mattsson, verkstadschef internverkstad Prototype, Test & Assembly, Volvo Lastvagnar Lundby. I samarbete med Vilhelmina lärcentrum genomför vi åter igen en lärlingsutbildning till lastbilsmekaniker. Även denna gång riktar vi utbildningen för endast kvinnor. Sista ansökningsdag är 25:e augusti 2017. Mer information om utbildningen hittar du på Vilhelmina lärcentrums hemsida (länk under artikeln).
Emma Mattsson

Emma Mattsson

Wist Last & Buss har i samarbete med Vilhelmina Lärcentrum under hösten 2015 tagit fram en utbildning för lastbilsmekaniker. Denna gång vänder den sig enbart till kvinnor, en medveten strategi från företagets sida för att mer aktivt arbeta för att rekrytera kvinnor. Fredagen 27/11 var sista ansökningsdag och man kunde räkna till hela 38 sökande.  

Under de sex veckor kampanjen har pågått har Wist Last & Buss arbetat med att informera brett via bland annat facebook och hemsidan vilket har väckt ett stadigt stigande intresse.

– Det är otroligt inspirerande och glädjande att så många har sökt, det visar ju att vi har tänkt rätt, säger en nöjd Lars Fahlgren, VD för Wist Nord i Östersund.

Lars Fahlgren

Lars Fahlgren

Stor kompetens hos sökande

Under vintern kommer man att ha intervjuer med de sökande och hitta de tio kvinnor som börjar utbildningen 2016. De sökande kommer från hela landet och samtliga har bred kompetens berättar Lars Fahlgren som tycker att det ska bli spännande att ta emot de nya eleverna. Nästa steg i strategin är att i större utsträckning anställa kvinnliga mekaniker.

– Då gäller det att vi har en självklar syn på jämställdhet och att det märks under utbildningen. Vi vill vara en intressant arbetsgivare även på sikt och utbilda engagerade och skickliga medarbetare för framtiden.

Det är kanske en utmaning att hitta dynamiken i början eftersom branschen har varit så mansdominerad tror han; men på Wist Last & Buss är man övertygad om att fler kvinnliga medarbetare kommer att skapa fördelar för alla anställda.

Emma Mattsson

Fler kvinnor på Volvo

Att branschen är under förändring ser också Emma Mattsson, även om den ibland upplevs som långsam. Hon arbetar sedan ett år på Volvo Lastvagnar i Lundby som verkstadschef på den interna verkstaden Prototype & Test Assembly. Hon är än så länge en av två kvinnor i ledningsgruppen och chef över 17 lastbilsmekaniker och en svarvare. Samtliga män i åldern 38-63 år varav några har arbetat där i 40 år.

Mångfald är betydelsefullt

När hon tog över chefsrollen fick hon snart klart för sig att hon hade ett annat ledarskap och en annan syn på samarbete.

– Jag är inte alls auktoritär som chef utan lyssnar och engagerar gruppen. För mig är det viktigt att vi tillsammans tittar på problemet och fokuserar på problemlösning.

Så var det inte innan, men om det beror på att hon är yngst eller på att hon är kvinna är svårt att säga tycker hon. Däremot har hon som kvinna blivit positivt bemött i sitt ledarskap och skulle gärna anställa fler kvinnliga lastbilsmekaniker. Å andra sidan finns det mycket mer att tänka på om man vill ha mångfald påpekar hon. Det finns många olika slags erfarenheter som är utvecklande för en arbetsplats. För att nå dit behöver man arbeta med tanken på mångfald och lägga grunden för ett välkomnande klimat. Det blir en viss jargong när en homogen grupp har arbetat länge tillsammans.

– Här har man en rå men hjärtlig stämning, jag jobbar med att den ska vara enbart hjärtlig. Man får i viss mån bygga en ny kultur som är öppen och inkännande och jag skulle gärna se en mer varierad personalgrupp för att få en lite mjukare atmosfär.

Emma Mattsson med medarbetare på Prototype & Test Assembly, Volvo Lastvagnar i Lundby

Emma Mattsson med medarbetare på Prototype & Test Assembly, Volvo Lastvagnar i Lundby

Hjälpmedel suddar ut begränsningar

För att öka möjligheterna för andra grupper att söka sig till verkstaden arbetar Emma mycket med arbetsmiljö, regler och rutiner samt planeringsarbete. Genom att använda alla de hjälpmedel som finns tar man bort de fysiska begränsningarna samtidigt som risken för belastningsskador försvinner. Då kan man också rekrytera bredare. Olikheter skapar dynamik i gruppen, är givande och leder till nytänkande vilket är precis vad man behöver när man jobbar här påpekar hon. För att ta till sig ny teknik och vara kreativ behöver man vara flexibel och våga tänka nytt. Utveckling handlar om att kunna se framåt.

 

Emma Mattsson

Nästa steg i karriären

För att kunna söka arbete här måste man vara en skicklig mekaniker som kan lastbilar och förstår både den tekniska utvecklingen och den datoriserade delen. Dagarna är väldigt varierande, man jobbar både med plåtdelar och små detaljer som att limma givare men även klassiska mekanikerjobb som att byta växellådor och motorer. Utmaningen består i att ligga i framkant och alltid vara redo att bygga om till ett nytt koncept. Verkstaden här kan ses som nästa steg i karriären när man vill fördjupa sin kompetens, tänka fritt och vara med och utveckla lastbilar utifrån sin tidigare erfarenhet.

– Omgivningen här är väldigt intellektuell. Ingenjörerna jobbar i datorer och CAD i en virtuell värld medan vi arbetar i den konkreta verkligheten och ska förverkliga detta. Hur ska vi göra det? Här möts den praktiska och akademiska världen på ett givande sätt. Det är otroligt roligt, utmanande och utvecklande.

Ovanstående artikel publicerades först 2015-12-04, publiceringsdatumet har uppdaterats när vi har uppdaterat artikeln inför 2017 års utbildningar.