Wist Last & Buss

WIST LAST & BUSS AS

PERSONVERN

Wist Last & Buss vil beskytte din personlige integritet og med denne integritetspolitikken vil vi informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler for personvern.
Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
Wist Last & Buss AS, organisasjonsnummer 958315120 er ansvarlig for dine personopplysninger.
Hvilke personopplysninger behandler Wist Last & Buss?

De personopplysninger vi behandler er de opplysninger du har gitt oss, eller som vi har samlet inn fra deg eller tredjepart.

Personopplysninger som du har gitt oss: Når du kjøper noe av oss, leier/låner/prøvekjører et kjøretøy, selger ditt kjøretøy til oss eller leverer ditt kjøretøy på et av våre verksteder kommer du til å gi oss noe informasjon om deg, likedan hvis du registrerer en kundekonto hos oss. Du kan også komme til å gi oss informasjon i andre sammenhenger, f.eks. når du har vært i kontakt med oss via noen av våre mange kanaler eller om du har besøkt våre arrangement eller butikker. Informasjonen du gir ifra deg kan f.eks. være ditt navn, registreringsnummeret på ditt kjøretøy, dine kontaktopplysninger, kortnummer, annen økonomisk informasjon eller ditt personnummer.

Personopplysninger vi har samlet inn via tredjepart: Når du leverer ditt kjøretøy på et av våre verksteder for reparasjon eller service kommer vi til å samle inn opplysninger om ditt kjøretøy. Informasjonen er i første hånd av teknisk karakter som kjørelengde, status på forskjellige komponenter, bruk av kjøretøyets funksjoner og analyse av kjøretøyets forskjellige egenskaper. Ved verkstedsbesøk kommer vi også til å lagre opplysninger om verkstedsbesøket, utført feilsøking og det arbeid som har blitt utført inklusive de komponenter som har blitt reparert, byttet ut eller installert. Vi samler informasjon om kjøretøyets forskjellige identifiseringsnummer og dette samles også inn når du kjøper eller leaser ett kjøretøy hos oss. Hvis det blir gitt kreditt forekommer det at vi gjør kredittvurderinger. Om du besøker vår hjemmeside kan vi også komme til og automatisk samle inn personopplysninger via hjemmesiden, f.eks. informasjon om din IP-adresse.

Vi kan også komme til å behandle opplysninger om deg som vi i markedsføringshensikt, eller for å forbedre din kundeopplevelse, har kjøpt eller fått tilgang til fra offentlige register og databaser, f.eks. kjøretøyregistret hos Statens Vegvesen, Brønnøysundregistret eller forskjellige kredittopplysningstjenester.

Personopplysningene ovenfor kan vi komme til å behandle om deg også i de tilfellene noen andre leverer ditt kjøretøy til oss for reparasjon eller service på vegne av deg. Hvis du leverer inn et kjøretøy som noen andre eier behandler vi ditt navn og dine kontaktopplysninger.

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?
All innsamling og behandling av personopplysninger gjøres for å administrere og oppfylle våre forpliktelser overfor deg, forbedre vårt tilbud av tjenester og kommunisere disse til deg samt for å ivareta våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover eller avtaler. 

For å kunne oppfylle vår avtale med deg eller for å gjennomføre tiltak i på forespørsel fra deg før du inngår avtale behandler vi følgende personopplysninger til følgende formål:

Vi behandler ditt navn og dine kontaktopplysninger, ditt registreringsnummer, kjøretøyinformasjon, informasjon om de produkter eller tjenester du har kjøpt/leid/leaset/lånt eller ønsket opplysninger om samt betalingsinformasjon (f.eks. kortnummer eller fakturaadresse) for å administrere vårt kundeforhold inkludert din betaling. Vi behandler også disse opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser som følge av de avtalene du har inngått med oss, og for å gi deg informasjon om de produkter og tjenester som du har bedt om fra oss. Hvis du har en kundekonto hos oss behandler vi også informasjon om kjøpshistorikken din og informasjon om brukerprofilen din. Informasjon lagret i kjøretøyets datamaskin kan bli behandlet for å utføre service og vedlikehold eller for å utføre feilsøkinger og identifisere og utbedre feil på kjøretøyet.

 • Vi behandler informasjon om ditt navn, din kontaktinformasjon, informasjon om kjøp, registreringsnummer og kjøretøyinformasjon for å kunne håndtere mulige henvendelser om klager, angrerett, reklamasjon, krav eller garanti.
 • Vi behandler informasjon om navn, personnummer samt opplysninger om din økonomiske situasjon for å fastslå din identitet når vi tegner avtale med deg og for godkjenning av konsesjoner og for å kunne gjøre kredittsjekker. Behandlingen av ditt personnummer er klart begrunnet med viktigheten av sikker identifisering i forbindelse med enkelte av våre kurstilbud.
 • Når du har prøvekjørt/leaset/leid/lånt et kjøretøy hos oss behandler vi opplysninger om ditt navn, kontaktinformasjon, hvilken tidsperiode og hvilket kjøretøy du har disponert for å kunne administrere eller viderefakturere eventuelle bøter, avgifter, skader eller lignende som er koblet til den perioden du benyttet kjøretøyet.
 • For å kunne utføre tester av IT-system som benyttes for å administrere din bestilling av våre produkter eller tjenester, for å sikre at disse holder høy kvalitet og sikkerhet.

For følgende formål behandler vi dine personopplysninger ut fra en interesseavveining:

 • Vi behandler informasjon om dine kjøp, informasjon om verkstedbesøk og din kontaktinformasjon for å utvikle vår virksomhet og våre tilbud, utføre kundeanalyser, feilsøkinger, support, tester samt for statistiske formål og undersøkelser. Vår legitime interesse for å behandle dine personopplysninger er å forbedre våre tilbud, sikre kundetilfredsstillelse og at våre system holder høy kvalitet og sikkerhetsnivå.
 • Vi behandler din kontaktinformasjon for å kunne kommunisere med deg som kunde eller potensiell kunde ved å sende direktereklame, nyhetsbrev, påminnelser om service og kontroller osv. og kundeundersøkelser via post, e-post, tekstmelding eller andre digitale kanaler, forutsatt at du ikke har gjort innsigelser mot behandlingen. Vårt berettigede interesse av å behandle dine personopplysninger er at vi vil kommunisere med deg som kunde eller representant for en bedrift i markedsføringshenseende.
 • Vi behandler historikk om service- og reparasjoner for å benytte opplysningene til diagnose, oppgradering, reparasjon og service av ditt kjøretøy. Teknisk informasjon kan også benyttes til produkt- eller tjenesteutvikling. Informasjonen kan også spares for å kunne tilby en potensiell framtidig eier av ditt kjøretøy tilgang til servicehistorikken samt annen kjøretøyrelatert informasjon som kan være relevant for denne å kjenne til, som f.eks. når en viss reservedel ble byttet eller hvilken service som er utført på kjøretøyet. Vår rett til å behandle dine personopplysninger er å kunne vise at vi oppfyller krav fra respektive kjøretøyprodusent, av sikkerhetsmessige årsaker og for å kunne tilby våre kunder verkstedtjenester.
 • Hvis du leverer et kjøretøy på et av våre verksteder på vegne av noen andre eller som representant for en bedrift, behandler vi ditt navn og dine kontaktopplysninger samt kjøretøyopplysninger i den grad dette er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor vår kunde. Vår legitime interesse av å behandle dine personopplysninger er at vi vil kunne kommunisere med deg som kontaktperson samt at vi kanskje må følge opp hvem som leverte kjøretøyet til oss.
 • Hvis noen andre leverer ditt kjøretøy på et av våre verksteder behandler vi ditt navn, kontaktopplysninger og kjøretøyinformasjon for å kunne utføre arbeidet på kjøretøyet for å oppfylle vår avtale om reparasjon eller service i forhold til den som har levert inn ditt kjøretøy. Informasjon som er lagret i kjøretøyets data kan bli behandlet for å utføre service og reparasjon eller for å kunne utføre feilsøkinger og konstatere og reparere feil på kjøretøyet.  Vår rett til å behandle dine personopplysninger er for å kunne oppfylle vår avtale i forhold til kunden og gjennomføre aktuell service eller reparasjon på ditt kjøretøy.
 • Vi kan komme til å behandle materiale fra overvåkningskameraer som inneholder personopplysninger om deg når du besøker noen av våre anlegg – med hensikt å forebygge lovbrudd. Overvåkningen skjer kun på områder som er spesielt utsatt for lovovertredelse og skadegjørelse.

For følgende formål behandler vi personopplysninger hvis du har gitt oss samtykke:

 • Hvis du har registrert en kundekonto hos oss har du gitt ditt samtykke til at vi behandler de opplysninger du gitt til oss samt informasjon om kjøpshistorikk og forsendelseshistorikk med hensikt å administrere din konto samt å utforme personlig kommunikasjon til deg.
 • Hvis du har gitt samtykke til å få direktereklame, f.eks. nyhetsbrev, tekstmeldinger osv. fra oss, behandler vi dine kontaktopplysninger for dette formålet i en lengre periode, men ikke lengre enn hva loven tillater.
 • Hvis du har gitt ditt samtykke eller hvis vi av andre årsaker har rett til å gjøre det i henhold til gjeldende lover og praksis kommer vi til å analysere informasjon om kjøpshistorikk, kjøretøydata som vi har samlet in fra ditt kjøretøy i forbindelse med verkstedsbesøk eller informasjon som vi har om ditt kjøretøy som modell og produksjonsår f.eks. når du har kjøpt et kjøretøy av oss. Analysen av informasjonen gjøres i hensikt å kunne sende personlige og relevante tilbud til deg.

For å oppfylle juridiske forpliktelser:

 • Vi behandler også dine personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å overholde gjeldende lover, myndighetskrav og andre juridiske forpliktelser som gjelder for Wist Last & Buss. Vi lagrer for eksempel informasjon om avtalen med oss så lenge det er nødvendig for å overholde gjeldende regnskapslover.

Dine personopplysninger behandles i forskjellige systemer som er sammenkoblet.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger behandles i utgangspunktet kun ved Wist Last & Buss. Dine personopplysninger kan deles med aktører som behandler personopplysninger på vegne av oss, såkalte databehandlere. Wist Last & Buss bruker eksterne leverandører til ulike formål, f.eks. datalagring eller annen datahåndtering, IT-støtte, finansiell og betalingstjenester, distribusjon av varer eller informasjon, trykk, markedsføring eller analyser. I disse tilfellene har leverandøren ikke egen rett til å bruke eventuelle personopplysninger. Wist Last & Buss inngår databehandleravtaler med leverandørene - avtalene regulerer hvilken behandling av personopplysninger som får utføres. 

Wist Last & Buss kan også komme til å gi dine personopplysninger til følgende aktører som selv er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine opplysninger:

 • Vi kan gi finansiell informasjon om deg til kredittselskaper for kredittinformasjon
 • Vi kan gi dine kontaktopplysninger og kjøretøyopplysninger til generalagenten for respektive kjøretøymerke. Det er først og fremst kjøretøyinformasjon som kan gis ut, men for å håndtere tilbakekalling og garantisituasjoner forekommer det også at kontaktinformasjon gis til disse aktører.
 • Vi kan også gi kjøretøyinformasjon til andre aktører innen kjøretøyprodusentens autoriserte nettverk for at nettverket skal kunne tilby kunder riktige verkstedtjenester.
 • Vi kan gi dine personopplysninger til forsikringsselskaper når du kjøper et kjøretøy av oss, eller leverer inn et kjøretøy for service eller reparasjoner f.eks. ved skadereparasjoner.
 • Vi kan gi dine opplysninger til myndigheter fordi det er nødvendig, eller fordi de har rett til informasjon f.eks. ved registrering av et kjøretøy.

Vi vil også opplyse deg om at det kan være våre samarbeidspartnere som er behandlingsansvarlig når du benytter våre verkstedtjenester, kjøper tilleggstjenester eller produkter levert av en av våre samarbeidspartnere (f.eks. kjøretøyinformasjon som kjøretøyprodusenten samler inn eller informasjon hvis du tegner forsikring eller finansiering med finansierings- eller forsikringsselskap som vi samarbeider med). Disse aktører har da eget ansvar for å informere deg om håndteringen av dine personopplysninger.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
Vi, og i aktuelle tilfeller våre samarbeidspartnere, har gjennomført flere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som behandles. Vi har redundante brannvegger med intelligente system for å unngå inntrengning og som beskytter mot eksterne trusler, for å beskytte mot og forhindre uautorisert tilgang til våre nettverk og system. Fysisk tilgang til data er beskyttet gjennom diversifisert skallbeskyttelse der kun autorisert personell har tilgang. Våre ansatte har strenge instruksjoner om å håndtere all informasjon i samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Bare de personene som trenger tilgang til systemer der personopplysninger er lagret får tilgang, og alle data er beskyttet av tilgangsregler. Analyser gjennomføres regelmessig, både intern og eksternt for å identifisere og korrigere eventuelle svakheter.

Vi og våre samarbeidspartnere behandler i hovedsak dine personopplysninger innenfor EØS. I tilfelle informasjonen behandles utenfor EØS gjøres dette kun i henhold til gjeldende personvernregler.    

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Avhengig av formålet med behandling av dine personopplysninger vil Wist Last & Buss lagre dine personlige opplysninger i forskjellig lang tid. Vi lagrer ikke dataene dine lengre enn det som er tillatt i henhold til personvernreglene, andre relevante lover, forskrifter og retningslinjer fra forskjellige myndigheter eller bransjens anbefalinger. Nedenfor har vi listet noen eksempel på hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger:

 • Når du har kjøpt våre produkter eller tjenester lagrer vi dine opplysninger så lenge kunderelasjonen pågår og noen ganger lengre for å oppfylle forpliktelser i lover eller avtaler.
 • Kjøretøyinformasjon lagres under kjøretøyets forventede «livslengde».
 • I samsvar med gjeldene lover har vi rett til å lagre kontaktopplysninger for direkte markedsføring i en periode etter at du har kjøpt noe eller at vår avtale har løpt ut. Avhengig av hva avtalen handlet om er denne tiden forskjellig lang. Wist Last & Buss kan derfor lagre dine kontaktopplysninger for å sende direktereklame til deg i løpet av den tiden vi har rett til å gjøre det i følge personvernreglene, markedsføringsloven og praksis.
 • Hvis du har gitt ditt samtykke til å motta direktereklame, nyhetsbrev og påminnelser vil vi lagre disse personopplysninger til du trekker tilbake ditt samtykke eller ber oss om å slutte å kontakte deg.
 • Hvis du har registrert en brukerkonto hos oss behandler vi alle dine personopplysninger til du avslutter din konto hos oss.
 • I tilfeller der dataene er samlet inn fra tredje part for å brukes til direkte markedsføring lagres opplysningene ikke lengre enn hva Wist Last & Buss har rett til, dersom klare regler eller retningslinjer mangler raderes opplysningene innen et år.
 • For å oppfylle regnskapsloven lagrer vi informasjon om vår avtale med deg samt det som kreves i følge denne loven i fem år etter at avtalen avsluttes.

Dine personopplysninger kan spares lengre enn hva som er beskrevet ovenfor i den utstrekning vi er forpliktet å gjøre det i henhold til lover, forordninger eller myndigheters bestemmelser.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?
Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av et samtykke om behandling av personopplysninger. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt vil imidlertid ikke påvirke behandling av dine personopplysninger i tiden før tilbaketrekkingen fant sted. Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for direktereklame eller profilering.

I samsvar med gjeldende personvernregler har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, samt rett til å be om korrigering av dine personopplysninger.

Under visse omstendigheter kan du kreve sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller motsette deg vår behandling. Du kan også under visse omstendigheter få ut de personopplysninger som du har gitt til oss i et strukturert og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller annen kompetent myndighet som fører tilsyn med selskapets håndtering av personopplysninger.

Du trenger aldri å gi dine personopplysninger til Wist Last & Buss, men hvis du ikke gjøre det kan vi som regel ikke tegne eller fullføre avtaler med deg.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst last ned formular nedenfor og send denne til oss på:  gdpr@wistlastbuss.no

Har du spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på telefon: +47 72882500.

Denne integritetspolicy er etablert av Wist Last & Buss AS mai 2018

FORESPØRSEL PERSONVERN