Wist Last & Buss

Wist Last & Buss AS og Åpenhetsloven

Gjennom åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil vi i Wist Last & Buss sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i vår leverandørkjede.

Åpenhetslovens fulle navn er «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Loven stiller en rekke krav til bedriftene som omfattes av loven, og formålet med åpenhetsloven er todelt:

  1. Å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  2. Å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette er et viktig område for oss i Wist Last & Buss AS, og vi følger forankrede etiske retningslinjer i vår organisasjon. På lik linje må våre samarbeidspartnere og leverandører forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Wist Last & Buss følger OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger og ansvarlig næringsliv i vårt arbeid med Åpenhetsloven.

Vi jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats. Vi ber nå aktuelle leverandører redegjøre for hvordan de håndterer sine risikoområder og krever at de også risikovurderer egen leverandørkjede.

Vi har foreløpig ikke identifisert spesifikke funn i leverandørkjeden, kun gjort en kartlegging og risikovurdering. Prosessen er pågående.

Samarbeidspartnere og bransjer

Wist Last & Buss AS er en stor forhandler av Volvo lastebiler og busser og har med det et svært tett samarbeid med Volvo Norge, som også er vår største leverandør.

De har på samme måte som oss, et tydelig fokus på bærekraft og miljøet: https://www.volvotrucks.no/no-no/about-us/environmental-care.html

For å fremme arbeidet med gode og ordnede miljø- og arbeidsforhold i vår leverandørkjede er vi også i dialog med Volvo Forhandlerforening, en forening for å ivareta, utvikle og styrke forhandlernes felles interesser. Vi vil kontinuerlig drive oppfølging for å fremme gode miljø og arbeidsforhold hos våre leverandører.  

Spørsmål og innsyn

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på firmapost@wistlastbuss.no   
Ved forespørsel om informasjon vil Wist Last & Buss gi dette innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt, i henhold til prosess for Innsynsbegjæringer.