Wist Last & Buss

FRÅN HÄSTHANDEL TILL BILHANDEL

OMTANKE, TILLGÄNGLIGHET OCH KOMPETENS SEDAN 1932

Koncernens grundare, framlidne Sven O Persson, började sin bana som hästhandlare men insåg tidigt vilken betydelse bilen skulle få och utökade under 20-talet verksamheten med bilhandel.
1932 grundades Bilbolaget Östersund Persson & Co.
Företaget blev återförsäljare för Volvo i Jämtlands län. Under åren har bilhandelsrörelsen utökats väsentligt genom förvärv av agenturer på ett antal platser i mellannorrland, främst i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, samt under 1990-talet. 1987 delades bilhandeln hos Bilbolaget upp i två bolag, ett för Lastbilar/Bussar och ett för Personbilar.
Företag värvas i Norge.
1989 förvärvades Wist-företagen i Trondheim, Volvos företrädare i Mittnorge. Wist grundades även det 1932 av Bjarne Wist, en driftig företagare. Wist Last & Buss AS är numera återförsäljare för Volvo lastbilar och bussar med 15 filialer från Volda i söder till Mo i Rana i norr. Huvudkontoret ligger i Trondheim.
<--- På bilden till vänster ser ni koncernens grundare, Sven O Persson med en Volvo från 1932. Bilden togs vid Bilbolagets 50-årsjubileum 1982.

Bilbolaget Lastbilar & Bussar byter namn.
Från år 2000 är Wist Last & Buss det gemensamma namnet för all verksamhet med lastbilar och bussar i både Sverige och Norge. Bilbolaget bedriver nu endast handel med personbilar. Wist Last & Buss AB i Sverige finns vid den här tiden på 14 orter från huvudkontoret i Östersund upp till Kiruna i norr.
Wist Last & Buss utvidgas i Sverige.
I mars 2005 förvärvades Upplands Motor Tunga Fordon AB i Uppsala och under hösten 2005 förvärvades Hans Persson Lastbilar AB med lokaliseringar i Västerås, Köping, Avesta och Sala. Dessa företag fusionerades i januari 2006 och bildade det nya bolaget Wist Last & Buss Syd AB. 2011 förvärvades buss- och lastbilsverksamheten i Eriksson Bil, Volvo-representanten för Gällivare och Kiruna. Från och med maj 2013 förvärvades även Bil & Traktor Tunga Fordon med filialer i Luleå, Piteå och Kalix och blev en del av Wist Last & Buss. Ungefär samtidigt, under 2013 förvärvades även majoriteten av Knivsta Lastvagnsservice med verksamhet i Märsta-området utanför Stockholm. Under 2014 omvandlades denna verksamhet till en Volvo-auktoriserad verkstad och en helt ny anläggning byggdes i Arlandastad.
Wist Last & Buss AB blir ett bolag i Sverige.
2016 bedrivs verksamheten i tre olika bolag i Sverige. Wist Last & Buss AB i de norra delarna av landet. Wist Last & Buss Syd AB och Wist Last & Buss i Sigtuna AB i området kring Mälardalen, Uppland och i södra dalarna. Till årsskiftet 2016/2017 fusionerar vi dessa bolag och samlar alla 19 orter under ett och samma bolagsnamn, Wist Last & Buss AB.

Övriga verksamheter inom koncernen och dess historia.
Skog och skogsbruk.
Vid sidan om den växande handelsrörelsen intresserade sig Sven O Persson för skog och skogsbruk. Koncernen har cirka 100.000 hektar skogsmark. Under 2003 överläts handeln med virkesråvaror till hälftenägda Primaskog.
Spånskivor och träförädling.
1961 byggdes den första spånskivefabriken utanför Östersund och i mitten av 90-talet tillverkade koncernen spånskivor i fem fabriker som svarade för 70% av den svenska spånskiveproduktionen. 1995 övergick ägandet till Olle Persson.
I slutet av 60-talet förvärvades AB Gällö Sågverk, 1987 sågen i Kilafors och 1998 Tjärnviks Trä AB i Gnarp. Sågen i Kilafors lades ned år 2002. Under 2010 inleddes ett samarbete med SCA innebärande att SCA överlåtit sin sågverksrörelse i Stugun och Persson Invest sina sågverksrörelser i Gällö och Tjärnvik till ett nybildat av parterna till lika delar ägt bolag; Gällö Timber AB. Även aktierna i Primaskog har överlåtits. Åshammars Hyvleri & Trävaru AB har ingått i koncernen sedan 2004 och utökades vid årsskiftet 2009-2010 då Edsbyns Hylveri AB förvärvades.  Koncernens hyvleriverksamhet bedrivs från 2012 i delägda bolaget Valbo Trä AB.
Mekanisk tillverkning.
1969 köptes verkstadsföretaget Aktiv Fischer i Morgongåva och några år senare Aktiv Doroverken i Dorotea. I mitten av 70-talet var mekanisk tillverkning koncernens dominerande verksamhet med produktion av bl a skördetröskor, slåttermaskiner, snöfordon, skogsmaskiner och släpvagnar. Verkstadsföretagen avyttrades under 80-talet.
Bryggerier och fastighetsförvaltning.
Under åren 1974 och 1975 förvärvade koncernen de kvarvarande privata bryggerierna i Norrland och sammanförde dem under namnet TILL-bryggerier. Bryggerirörelsen avyttrades 1989. Bryggerifastigheterna kvarblev i Persson Invests ägo och blev början till koncernens fastighetsförvaltning som genom förvärv och interna överlåtelser idag omfattar cirka 150.000 kvm lokalyta.
Under 80-talet förvärvades skogsplantskolan Höbola Plant AB. Verksamheten avyttrades till SCA år 2002. 1987 övertogs Edsbyns Träförädling AB med tillverkning av spånskivor och plywood. Verksamheterna är nedlagda och industrifastigheten har överförts till koncernens fastighetsförvaltning.

Linker til øvrige virksomheter innom konsernet

Persson Invest
EkonomipartnerValbo trä 
BilbolagetPersson Invest FastigheterGällö Timber 
Eriksson BilPersson Invest SkogJP Vind 

En komplett översikt på vilka bolag som ingår i koncernen hittar du på Persson Invest hemsida.