Wist Last & Buss

OMTANKE - TILGJENGELIG - KOMPETANSE SIDEN 1932

Wist Last & Buss er Nordens største private forhandler av Volvo lastebiler og busser. Foretaket består av 2 selskaper. Wist Last & Buss AS i Norge med 13 anlegg  fra Mo i Rana i nord til Volda i sør og Wist last & Buss AB i Sverige med 19 anlegg fra Kiruna i nord til Köping i sør. Selskapene omsetter tilsammen for ca 2 milliarder og har 600 medarbeidere. Wist Last & Buss inngår i konsernet AB Persson Invest som driver virksomhet innen bilhandel, sagverkindustri, skogs- og eiendomsforvaltning. Konsernet har sitt hovedkontor i Östersund og omsetter for ca 4 milliarder og har 1100 medarbeidere.

Vår vision
Wist Last & Buss skal være markedsleder- med bare fornøyde kunder.

Vår forretningsidé
Våre medarbeidere skal alltid forsøke og overgå kundens forventninger når det gjelder:
Omtanke - Tilgjengelighet - Kompetanse

1. Personalpolitikk

  • Ha de best motiverte og mest kompetente medarbeiderne gjennom en kontinuerlig personalutvikling.
  • Wist Last & Buss skal gi sine ansatte interessante jobbmuligheter og faglig oppdatering med tanke på et langsiktig arbeidsforhold.
  • Wist Last & Buss skal sikre at arbeidsmiljøet gir trygghet mot fysiske og psykiske skader.

2. Kvalitetspolitikk/visjon
Vi skal jobbe for å dekke kundens behov og forventninger på en effektiv og lønnsom måte for alle parter med fokus på kvalitet i alle ledd.

Vi vil bygge tillit som skaper livslange forretningsforbindelser. Vår virksomhet skal preges av Omtanke, Tilgjengelighet og Kompetanse.

3. Miljøpolitikk
Wist Last & Buss, i samarbeid med Volvo og Renault, skal:
tilby kundene transportløsninger med skånsomme alternativ for miljøet både når det gjelder valg av kjøretøy, og i arbeidet med reparasjoner og service
arbeide for å redusere virksomhetens miljøbelastning og velge leverandører med lavest miljøpåvirkning

VÅRE ISO SERTIFIKATER

Wist Last & Buss er ISO-sertifisert etter NS-EN 9001:2015 og NS-EN 14001:2015