Wist Last & Buss

Wist Last & Buss har overtatt samtlige aksjer i Syd Lakksenter.

Syd Lakksenter er lokalisert på Sandmoen på samme adresse som vår avdeling i Trondheim og har vært en solid samarbeidspartner gjennom mange år. 

Driften av Syd Lakksenter og samarbeidet fortsetter som før.