Går du ut på dato?

Mer praksis og faglig diskusjon på nye YSK-kurs

Volmax tilbyr nye og forbedrede kurs for yrkessjåfører (YSK). Tok du 35-timers etterutdanningskurs for fire år siden, er det på tide å tenke på årets kurs. Vi tilbyr ukeskurs og helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Vi i Volmax har utviklet nye kurs hvor vi har økt antallet praktiske øvelser for å gi mer aktiv læring.

Vi legger dessuten opp til faglige diskusjoner i alle modulene, hvor deltakerne deler av egne erfaringer og kunnskap – og lærer av andres. Hensikten er å få mer engasjement og interaksjon i undervisningen. Temaene vi diskuterer kan omfatte alt fra motorens kraftoverføring, ulykkesberedskap til økonomisk kjøring.

Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får også en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og lunsj er inkludert i prisen.

Volmax setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende etter behov til våre kunder. Ta kontakt med oss for å melde deg på ledig kurs!

Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører
Kontaktinfo

Borgeskogen, Skien og Kongsberg

Jan Gulbrandsen

Mobil:       +47 908 79 363

Epost:       jan.gulbrandsen@volmax.no

 

Hamar og Råde

Hans Trygve Linnerud

Mobil:       +47 917 06 316

Epost:       hans.trygve.linnerud@volmax.no

Oversikt over 35 timers kurs - Volmax
Ukeskurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Borgeskogen 03.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 06.12.2018 07.12.2018
Råde 10.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 14.12.2018
Borgeskogen 07.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 11.01.2019
Råde  14.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 18.01.2019
Borgeskogen 04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
Hamar 11.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 15.02.2019
Råde  25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019
Borgeskogen 11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
Råde  25.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 29.03.2019
Borgeskogen 01.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 05.04.2019
Råde  24.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 30.04.2019
Råde  06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019
Borgeskogen 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019
Hamar 03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 07.06.2019
Borgeskogen 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019
           
Helgekurs Kursdag 1 Kursdag 2 Kursdag 3 Kursdag 4 Kursdag 5
Hamar 08.12.2018 09.12.2018 14.12.2018 15.12.2018 16.12.2018
Borgeskogen 12.01.2019 13.01.2019 19.01.2019 20.01.2019 26.01.2019
Hamar 12.01.2019 13.01.2019 18.01.2019 19.01.2019 20.01.2019
Råde  26.01.2019 27.01.2019 02.02.2019 03.02.2019 09.02.2019
Borgeskogen 02.02.2019 03.02.2019 09.02.2019 10.02.2019 16.02.2019
Hamar 02.03.2019 03.03.2019 08.03.2019 09.03.2019 10.03.2019
Borgeskogen 09.03.2019 10.03.2019 16.03.2019 17.03.2019 23.03.2019
Hamar 23.03.2019 24.04.2019 29.03.2019 30.03.2019 31.03.2019
Borgeskogen 30.03.2019 31.03.2019 06.04.2019 07.04.2019 12.04.2019
Borgeskogen 04.05.2019 05.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019
Råde  18.05.2019 19.05.2019 25.05.2019 26.05.2019 01.06.2019
Borgeskogen 01.06.2019 02.06.2019 15.06.2019 16.06.2019 22.06.2019

Kursene er inndelt i 6 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag.
Lunsj og pauser kommer i tillegg.

Modul 1

Vegtransport og samfunnet: Kommunikasjon og service, samt mellommenneskelig kommunikasjon.

Modul 2

Ergonomi og helse: Kosthold og levevaner, ulykkesberedskap teori og praksis 4 timer.

Kriminalitet og smugling.

Modul 3

Bilens oppbygging: Motor og kraftoverføringer, bremser og hjelpebremser, veggrep, sikkerhetsutstyr, kontroll og ettersyn, og grunnlaget for optimal kjøring.

Modul P4

Persontransportens vilkår: Lover og forskrifter, marked og økonomi.

Modul P5

Persontransporten i praksis: Lastsikring av bagasje, kundebehandling og service.

Modul G4

Godstransportens organisering: Lover og regler, dokumenter og vilkår.

Modul G5

Lastsikring: Krefter og beregninger, regler for sikring av last og hvordan last kan bevege seg, beregning og valg av sikringsutstyr, lastsikring i praksis, planlegging av transportoppdrag og ruteplanlegging.

Modul 6

Økonomikjøring i teori og praksis: Daglig kontroll av bilen, sikker og optimal atferd på veien, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, vurdere egen kjøre – og yrkesmessige kompetanse. Vise optimal utnyttelse av tunge kjøretøy.

Volmax samarbeider med Kursagenten: https://www.kursagenten.no/skole/Volmax-AS