Går du ut på dato?

Mer praksis og faglig diskusjon på nye YSK-kurs

Volmax tilbyr nye og forbedrede kurs for yrkessjåfører (YSK). Tok du 35-timers etterutdanningskurs for fire år siden, er det på tide å tenke på årets kurs. Vi tilbyr ukeskurs og helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid ditt. Vi i Volmax har utviklet nye kurs hvor vi har økt antallet praktiske øvelser for å gi mer aktiv læring.

Vi legger dessuten opp til faglige diskusjoner i alle modulene, hvor deltakerne deler av egne erfaringer og kunnskap – og lærer av andres. Hensikten er å få mer engasjement og interaksjon i undervisningen. Temaene vi diskuterer kan omfatte alt fra motorens kraftoverføring, ulykkesberedskap til økonomisk kjøring.

Volmax har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs. Du får også en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og lunsj er inkludert i prisen.

Volmax setter opp kurs for yrkessjåfører fortløpende etter behov til våre kunder. Ta kontakt med oss for å melde deg på ledig kurs!

Påmelding 35 timers etterutdanning for yrkessjåfører
Kontaktinfo

Borgeskogen, Skien og Kongsberg

Jan Gulbrandsen

Mobil:       +47 908 79 363

Epost:       jan.gulbrandsen@volmax.no

 

Hamar og Råde

Hans Trygve Linnerud

Mobil:       +47 917 06 316

Epost:       hans.trygve.linnerud@volmax.no

Kursoversikt

Pris: 9.850,- inkudert varm lunsj.

Sted Kursdatoer Type Påmelding
Råde 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 26.10 Helgekurs Bestill
Råde 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10 Ukeskurs Bestill
Hamar 21.10, 22.10, 23.10, 24.10, 25.10 Ukeskurs Bestill
Borgeskogen 2.11, 3.11, 9.11, 10.11, 16.11 Helgekurs FULLT
Borgeskogen 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11 Ukeskurs Bestill
Hamar 9.11, 10.11, 15.11, 16.11, 17.11 Helgekurs Bestill
Råde 18.11, 19.11, 20.11, 21.11, 22.11 Ukeskurs Bestill
Råde 30.11, 1.12, 7.12, 8.12, 14.12 Helgekurs Bestill
Hamar 2.12, 3.12, 4.12, 5.12, 6.12 Ukeskurs Bestill
Borgeskogen 9.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12 Ukeskurs Bestill

Kursene er inndelt i 6 moduler som går over 5 dager 7 kurstimer hver dag.
Lunsj og pauser kommer i tillegg.

Modul 1

Vegtransport og samfunnet: Kommunikasjon og service, samt mellommenneskelig kommunikasjon.

Modul 2

Ergonomi og helse: Kosthold og levevaner, ulykkesberedskap teori og praksis 4 timer.

Kriminalitet og smugling.

Modul 3

Bilens oppbygging: Motor og kraftoverføringer, bremser og hjelpebremser, veggrep, sikkerhetsutstyr, kontroll og ettersyn, og grunnlaget for optimal kjøring.

Modul P4

Persontransportens vilkår: Lover og forskrifter, marked og økonomi.

Modul P5

Persontransporten i praksis: Lastsikring av bagasje, kundebehandling og service.

Modul G4

Godstransportens organisering: Lover og regler, dokumenter og vilkår.

Modul G5

Lastsikring: Krefter og beregninger, regler for sikring av last og hvordan last kan bevege seg, beregning og valg av sikringsutstyr, lastsikring i praksis, planlegging av transportoppdrag og ruteplanlegging.

Modul 6

Økonomikjøring i teori og praksis: Daglig kontroll av bilen, sikker og optimal atferd på veien, utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, vurdere egen kjøre – og yrkesmessige kompetanse. Vise optimal utnyttelse av tunge kjøretøy.

Volmax samarbeider med Kursagenten: https://www.kursagenten.no/skole/Volmax-AS