Volmax Personvernerklæring

VOLMAX kan behandle data om deg hvis du er eller har vært en person eller ansatt av et selskap, som har kjøpt eller leid et produkt eller tjeneste som tilbys av VOLMAX. 

VOLMAX vil behandle dine personlige data basert på en av følgende formål: 

Kontraktsforpliktelser. Eksempel, VOLMAX må behandle dine personopplysninger for å oppfylle vilkårene og avtalene i en ordre eller en servicekontrakt som er inngått av deg eller din arbeidsgiver. 

Legitime interesser. VOLMAX legitime interesser inkluderer interessen for å styre sin daglige virksomhet i henhold til lovlig og rettferdig forretningspraksis. 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss på GDPR@volmax.no 

Kategorier av personlige data VOLMAX kan behandle

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis vil benytte oss av alle data som er oppgitt under. 

Kontaktdata, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer 

Organisasjonsdata, for eksempel kontaktperson, stilling og arbeidssted 

Kompetansedata, for eksempel innhav av sertifikater, sjåførkort, kurs og fødselsnummer 

Kontraktsmessige data, for eksempel bestillinger, kontrakter og andre avtaler mellom deg og/eller ditt firma og VOLMAX 

Bilgenerert data, for eksempel kjøretøyidentifikasjon, bruks og sensor data fra kjøretøy, geografisk 

posisjoneringsdata, fartsskriver data, språkinnstillinger på dashbordet. 

VOLMAX vil først og fremst få dine personlige data fra deg og din arbeidsgiver.  Vi kan også få data direkte fra våre leverandører og samarbeidspartnere eller andre offentlige tilgjengelige kilder. 

VOLMAX vil ikke dele dine personlige data med noen utenfor EU/EØS.  Hvis fremtidige hendelser endrer denne policyen, vil du bli varslet. 

VOLMAX vil bare beholde dataene så lenge det er nødvendig for å oppfylle sine juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser og ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formålet som dataene ble samlet inn for. 

Hvordan vi beskytter dine data 

Du har rett til å kreve informasjon om dine personlige data behandlet hos VOLMAX.  Du har også rett til retting av personlige data hvis det er feil.  I tillegg har du rett til å bli glemt. Du har du rett til å be om at behandlingen av dine personlige data blir begrenset under bestemte omstendigheter.  Du kan protestere mot dataene som behandles av legitime årsaker eller for direkte markedsføringsformål.  Til slutt, har du rett til data portabilitet og overføring av data til en annen behandlingsansvarlig. 

I Tillegg du har en klar rett til å klage på hvordan VOLMAX behandler dine personlige data til en tilsynsmyndighet.  I Norge vil dette være Datatilsynet.  Mer informasjon finner du her https://www.Datatilsynet.no/