Cognia blir blant landets største bil- og lastebilkonsern

Bil-Service, Volmax, og bilSpiten på Kongsberg forener eierinteresser og blir blant landets største bil- og lastebilforhandlere.
Bilde av ledelsen i Cognia, Bil-Service, bilSpiten og Cognia Eiendom.
F.v: Nils Fredriksen, CFO, Grant T. Larsen, konsernsjef, Marius Spiten-Nysæter, direktør strategi og forretningsutvikling, Dag Liverød, adm. dir. Bil-Service Personbiler og Petter Haakestad, daglig leder for Cognia eiendom.

Det er tre tradisjonsrike selskaper med til sammen 150 års historie som nå slår seg sammen og blir en av landets største bil- og lastebilforhandlere.

Cognia-konsernet vil få en årsomsetning på rundt 2,5 milliarder og ha rundt 450 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Østfold.

– Eiersammenslutningen er et resultat av et felles ønske om å skape et sterkt konsern og posisjonere det for vekst. Ikke minst vil vi rigge oss for endringene bilbransjen står i og som vil prege vår virksomhet i årene fremover. Bilselskapene drives videre under samme navn og samme ledelse som i dag, i tillegg etableres to nye selskaper, Cognia Eiendom og Cognia Technology. Dette forteller Grant T. Larsen som vil tiltre som konsernsjef for Cognia, i tillegg til å lede Volmax som tidligere.

Eiendom, teknologi og kompetanse
– Ved å forene våre eierinteresser i en konsernmodell, får vi tilført finansielle muskler som gjør at vi kan foreta investeringer i eiendom, teknologi og ikke minst kompetanse. Disse faktorene vil bli avgjørende for å utvikle kjernevirksomheten som er bil og lastebil. Bilbransjen er i omstilling der ny teknologi utfordrer eksisterende forretningsmodeller. For oss blir teknologi og eiendom viktige premissleverandører for å utvikle kjernevirksomheten, legge til rette for vekst og sikre arbeidsplasser. Gjennom eiendomsselskapet skal vi de nærmeste årene investere 400 millioner, både i eksisterende portefølje men også i nye eiendomsprosjekter som kan være næring eller bolig, forteller Marius Spiten-Nysæter, direktør for forretningsutvikling i Cognia.

Cognia AS
- Årlig omsetning: 2,5 mrd.
- Konsernledelse: Grant T. Larsen, konsernsjef, Nils Fredriksen, CFO og Marius Spiten-Nysæter, CSO
- Fire forretningsområder: Personbil, Lastebil, Eiendom, Teknologi
- Hovedkontor i Sandefjord
- Antall ansatte 442

Les hele pressemeldingen her (PDF)