Volmax kjøp av tomt på Hamar

Volmax AS har via sitt heleide datterselskap Volmax Eiendom AS inngått avtale med Olrudgruppen AS om feste/erverv av 20 mål tomt på IKEA Handelspark Nord. Eiendommen har en meget god strategisk beliggenhet i Hamar regionen, og har en synlig plassering tett på nåværende og fremtidens E6. Etableringen er et ledd i den strategiske satsningen til Volmax på eiendommer som er tilpasset lastebil- og bussvirksomheten til Volmax, og som danner fremtidig grunnlag for effektiv drift og god kundedialog. Gjennom eiendomsinvesteringen ønsker Volmax å tilby et enda bredere tilbud til lastebil- og busskunder i regionen i tiden fremover.
Administrende direktør Grant Larsen

Administrerende Direktør i Volmax, Grant Larsen, ser frem til å styrke konsernets posisjon i Hamar-regionen: «IKEA Handelspark Nord er et svært spennende område, og gir Volmax en unik mulighet til å utvikle våre fremtidsrettede konsepter og tilbud til alle kunder i Hamar-regionen. Med denne plasseringen vil vi dessuten støtte opp under de store forventede investeringer i infrastruktur og transport i regionen de neste årene. Gjennom samarbeid med langsiktige partnere som Olrudgruppen styrker vi vår posisjon i regionen.»

IKEA Handelspark Nord er et svært spennende område, og gir Volmax en unik mulighet til å utvikle våre fremtidsrettede konsepter og tilbud til alle kunder i Hamar-regionen.

Administrerende Direktør i Olrudgruppen, Øystein Holtet, ser frem til å utvikle IKEA Handelspark Nord.  Han er godt fornøyd med å kunne starte utbyggingen i den østre delen av næringsområdet i samarbeide med en langsiktig og stor aktør som Volmax: «Olrudgruppen er en langsiktig og strategisk eiendomsutvikler i Hedmark. Utviklingen av IKEA Handelspark Nord vil danne grunnlag for videre vekst i Hamar-regionen, og vi ser frem til å jobbe med Volmax for å skape neste generasjons eiendom for effektiv og kundevennlig lastebil- og bussvirksomhet».

Om Volmax AS:

Volmax AS er en av Norges ledende forhandlere av Volvo lastebiler og Renault vare- og lastebiler over 3,5 tonn. Vi disponerer til sammen 7 anlegg i fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og Hedmark. Vi har i dag ca 240 medarbeidere og omsetter årlig for ca 800 mill. Vår fellesadministrasjon er lokalisert til Borgeskogen i Stokke kommune.

Om Olrudgruppen AS.

Olrudgruppen ble etablert i 1929 og har med det nærmere 90 år bak seg som eiendomsutvikler og bilforhandler i Hedmark. Bilforhandlervirksomheten ble solgt i 2006 og selskapet har de siste 10 årene konsentrert seg om eiendomsutvikling. I dag forvalter de totalt 50.000 kvm forretningsbygg i Hamar, Nydal Ringsaker, Elverum, Kongsvinger og Tynset. I 2015 åpnet IKEA sitt nye varehus i Olrudgruppens næringsområde i Nydal nord for Hamar. I den kommende 10-års perioden har selskapet planer om å ta ut synergier av dette gjennom utbygging av inntil 90.000 kvm. næringsbygg i IKEA Handelspark Nord.

 

Kontaktpersoner:

Volmax:               Administrerende direktør Grant Larsen, tlf 951 13 800

Olrudgruppen: Administrerende direktør Øystein Holtet, tlf 901 35 935