Kurser sjåfører som kjører farlig gods

Gode erfaringer med ADR-kurs for yrkessjåfører som kjører farlig gods.
Deltagere på et ADR-kurs hos Volmax
Volmax arrangerer ADR-kurs over hele landet. Hovedsakelig handler kurset om å lære å bruke og finne frem i ADR-forskriften.

Sjåfører som transporterer farlig gods, er lovpålagt å ta ADR-kurs hvert femte år. Farlig gods på tank- og stykkgodsbil er farlige stoffer og gjenstander med risiko for skade på liv, helse eller miljø.

Rådgiver i Volmax Terje Høitomt, har lang og god erfaring med å kurse yrkessjåfører som transporterer farlig gods.

Erfaren instruktør

ADR-kursene til Volmax ledes av Terje Høitomt, som har jobbet som rådgiver i Volmax på Hamar siden 2015. Med 20 års bakgrunn som yrkessjåfør, de fleste av dem innen kjemikalietransport, har han solid erfaring med å kurse transportører av farlig gods. I tillegg holder han YSK-, bakløfter- og krokløfterkurs.

Les mer om hvilke kurs Volmax tilbyr her.

Lærer å bruke forskriften

Deltakerne på ADR-kursene går igjennom forhåndsregler, oppførsel og risiko rundt transport av farlig gods, hovedsakelig gjennom å lære å bruke og finne frem i ADR-forskriften.

– Det er et ganske åpent innhold der vi diskuterer og snakker oss igjennom forskriften. Sjåførene skal få den ekstra kompetansen som kreves slik at de kjører mer defensivt og sikkert, og rett og slett opptrer mer hensynsfullt i trafikken når de transporterer farlig gods, forteller Terje.

Kurset er først og fremst teoribasert, men inkluderer også praktiske øvelser for hvordan førstehjelp, ulykker og brann skal håndteres. Etter endt kurs må deltakerne igjennom en prøve hos Statens vegvesen på inntil 25 spørsmål. Terje forteller at de har en lav strykprosent på kun 15 til 20 prosent, og at tilbakemeldingene på kursene utelukkende er positive.

Holder kurs over hele landet

ADR-kursene holdes på forespørsel fra kunder på Volmax’ lokasjoner, men også ute hos bedrifter over hele landet. Antall deltakere er fra seks og opptil tolv personer. Et ADR-grunnkurs går over tre dager, normalt fra fredag til søndag, og er på totalt 22 timer. Volmax arrangerer også kurspåbygg til både tank (12 timer) og eksplosive stoffer og gjenstander (8 timer).

Ønsker du å få satt opp et ADR-kurs for din bedrift? Les mer om kursene her, eller kontakt Terje direkte på terje.hoitomt@volmax.no eller 477 11 201.

Tilbud på ny bil?

Ta kontakt med oss for en hyggelig bilprat!