Nye drivlinjer: Det grønne skiftet er nå!

Stadig renere og mer effektive dieselmotorer til tross, transportbransjen står for en betydelig andel av CO2-utslippene. Skal målene om reduserte utslipp nås, må hele bransjen omstilles og sikte mot nullutslippskjøretøy. 9. november arrangerte Volmax seminar om alternative drivlinjer, der blant annet stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) holdt et innlegg.
Volvo elektriske lastebiler på vei.
NYE DRIVLINJER: Volvo Trucks leverer allerede i dag elektrisk drevne versjoner av modellene FL og FE, i 2022 kommer også helelektriske, tyngre modeller.

Nullutslippskjøretøy skal favoriseres

Det var stor oppslutning om Volmax’ seminar om nye drivlinjer nylig. Morten Stordalen, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomitéen, var en av dem som deltok på seminaret.

 

– En økning av avgifter på fossilt brennstoff, kombinert med insentiver for overgang til nullutslippskjøretøy, er virkemidler som går igjen hos alle partiene. Alle er enige om at det skal bli dyrere å kjøre med fossilt brennstoff fordi CO2-utslippet må ned. Det foreligger også krav om, eller en kraftig vekting i favør nullutslippskjøretøy, ikke minst i offentlige anbud, det vil vi se mer til i fremtiden, påpekte Stordalen.

 

Han oppfordret samtidig transportbransjen til å ha en tett dialog med politikere på alle nivåer, og gi dem fakta som grunnlag for prioriteringer og løsninger. Frank Nordby, administrerende direktør i Volmax tok utfordringen og vil samle en gruppe av kunder og prøve å få til et møte med transportkomitéen på Stortinget på nyåret. 

STORT ENGASJEMENT: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) holdt et innlegg på seminaret til Volmax.

Volvo satser tungt på nye drivlinjer

Volvo Trucks legger ned betydelige ressurser i alternative drivlinjer, det vil si elektrifisering, biler drevet på gass, og samarbeidet med andre produsenter om utvikling av brenselceller for hydrogendrift.

– Volvo leverer allerede i dag elektrisk drevne versjoner av modellene FL og FE og sitter med gode erfaringer. Stadig leveres nye biler til bruk i anleggsbransjen og til distribusjon. I 2022 starter salget av helelektriske versjoner av tyngre modeller som FM, FMX og FH som vil få gode ytelser og vil dekke transportbehovet på korte og middels distanser, fortalte Kjetil Bergflødt, produktsjef for alternative drivlinjer hos Volvo Norge. Volvo har også biler som går på naturgass og biogass med ytelser og egenskaper som tradisjonelle dieselmotorer og gir inntil 100 prosent reduksjon i CO2-utslipp.

Politikerne sitter på nøkkelen for å redusere utslipp

En av deltakerne på seminaret var Frode Bjønnes fra Frode Bjønnes Transport AS, et mellomstort selskap med snaut 40 lastebiler.

– Først og fremst vil jeg rose Volmax og Volvo for initiativet med slike seminarer. Det er svært viktig for hele bransjen at denne problemstillingen blir løftet og adressert, det er ingen tvil om at vår bransje står for mye utslipp. Samtidig er det slik at kostnaden for å gå over på kjøretøy med andre drivlinjer enn fossilt, vanskelig lar seg regne hjem i dag. Det er godt kjent at vi er en bransje som opererer innenfor svært små marginer. Vi vil gjerne bidra med å redusere utslipp, men vi etterlyser løsninger fra myndigheter og politikere, det gjelder også infrastruktur. Det må gjøres investeringer for at dette skal bli økonomisk og praktisk interessant for oss. Det er derfor flott med slike seminarer der vi kan møte politikere og legge frem våre synspunkter, understreker Bjønnes.

NULLUTSLIPP: Det forventes en kraftig vekting i favør nullutslippskjøretøy, ikke minst i offentlige anbud, i fremtiden.

Volmax utvikler bransjen for å møte det grønne skiftet

Volmax er i prosess for å tilpasse egne verksteder til nye kjøretøy og utdanner mekanikere og annet personell for nye drivlinjer. Det tilbys også tjenester innenfor kostnadskalkyler, uavhengig av drivlinje, med planlegging av drift, lading av elektrifiserte kjøretøy, samt bistand med søknader om støtte fra Enova. 

– Opplæring av sjåfører og oppfølging av kjørestil vil bli ennå viktigere i fremtiden for å redusere drivstoff og drifte bilene mest mulig energieffektivt. Transportørene må også kunne dokumentere reelle miljøavtrykk og må derfor sørge for at data er tilgjengelig og at de er en del av innkjøpsprosessene for kjøretøy og maskiner. Vi har utviklet Linx, en digital verktøykasse som adresserer nettopp disse utfordringene, samtidig som transportøren får bedre oversikt, bedre kontroll og en mer optimal materiellutnyttelse, forteller rådgiver i Volmax, Ole Jørgen Grønlund.

 

Fikk du det ikke med deg?

Volmax vil invitere til tilsvarende seminarer på Hamar og Rygge på nyåret – følg med!

Tilbud på ny bil?

Ta kontakt med oss for en hyggelig bilprat!