Andreas' eksperttips: Effektiv bruk av fartsskriveren

Vil du lære av en ekspert? Les Andreas' tips for å oppnå effektiv bruk av fartsskriveren. Som erfaren instruktør og kursholder deler han sin kunnskap om kjøre- og hviletidsbestemmelser, riktig bruk av fartsskriveren og viktigheten av grundig planlegging.
Andreas Viksmoen
Andreas Viksmoen, Instruktør i Volmax Kompetanse

1. Forstå kjøre- og hviletidsbestemmelsene: Lær de grunnleggende reglene for kjøre- og hviletid, og vær klar over hvilke begrensninger som gjelder for din type kjøring.

2. Planlegg ruten og tidsrammen: Legg en realistisk ruteplan som tar hensyn til pauser og hviletid. Unngå å presse tidsfrister som kan føre til brudd på reglene.

3. Bruk fartsskriveren korrekt: Lær deg hvordan fartsskriveren fungerer og hvordan du bruker den riktig for å registrere kjøretiden og hviletiden din nøyaktig.

4. Utfør manuelle registreringer når det er nødvendig: Hvis det oppstår situasjoner der fartsskriveren ikke kan registrere aktiviteten din korrekt, sørg for å registrere dette manuelt.

5. Vær oppmerksom på fartsskriverens advarsler: Hold øye med eventuelle advarsler eller feilmeldinger fra fartsskriveren, og sørg for å håndtere dem i samsvar med instruksjonene.

6. Hold deg oppdatert på endringer i regelverket: Kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan endres over tid. Hold deg oppdatert på eventuelle endringer for å sikre at du overholder gjeldende regler.

7. Ta pausene dine: Husk å ta de nødvendige pausene og hviletidene for å unngå utmattelse. Dette bidrar til økt sikkerhet og bedre ytelse.

8. Dokumentasjon og arkivering: Ha en organisert metode for å lagre og arkivere kjøredataene dine for å sikre at du kan vise dem ved behov og i samsvar med regelverket.

9. Søk opplæring og kunnskap: Delta på kurs og opplæringsprogrammer som Volmax sitt digitale Fartsskriverkurs for å oppdatere kunnskapen din og få tips og råd fra erfarne instruktører.

10. Ta ansvar og vær bevisst: Som sjåfør er du ansvarlig for å overholde reglene og sikre at du kjører trygt og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Husk at disse tipsene er generelle råd, og det er viktig å alltid følge de spesifikke retningslinjene og forskriftene som gjelder for ditt område og type kjøring.

Trenger du å oppdatere dine kunnskaper rundt bruk av fartsskriver? Se vårt digitale kurs!