Viktig informasjon

Koronaviruset spres nå både i Norge og internasjonalt. I Volmax ser vi alvorlig på situasjonen, og vi ønsker selvsagt å bidra til å begrense risikoen for smitte.

Vi har valgt å legge oss på en linje med de rådene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. Av hensyn til våre kunder og ansatte har vi også gjort ytterligere tiltak for å redusere faren for at vi smitter hverandre:

  • Vi har begrenset adgangen på deler av våre anlegg for andre enn Volmax-ansatte
  • Vi har skjerpet krav til renhold på anleggene
  • Daglig oppfølging for å sørge for rengjøring, tilgjengelig såpe og papir ved alle vaskestasjoner
  • Alle våre kantinen er stengt inntil videre
  • Vi begrenser faglige- og sosiale aktiviteter i tiden fremover
  • Vi har utarbeidet tydelige rutiner rundt hygiene, både for ansatte og våre gjester

Tiden fremover blir utfordrende, men Volmax forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual».  I skrivende stund har vi en situasjon hvor ingen ansatte er smittet eller knapphet på reservedeler eller andre innsatsfaktorer. Om noe skulle endre seg, eller dette blir langvarig, vil du bli informert fortløpende.

Vi bryr oss om deg, og ønsker deg og ditt firma en sykdomsfri vår.

 

Hilsen Frank Nordby

Administrerende Direktør

Sandefjord 12.03.2020