Letter sjåførenes arbeid med Volmax Digital

Volmax feirer 20-årsjubileum, og satser på en helt ny plattform for å styrke kommunikasjonen og bedre sjåførenes hverdag.
Finansdirektør Nils Fredriksen, Markedsdirektør Erik Edler-Woll, Administrende direktør Grant Larsen, Driftsdirektør Tore Løveid og Direktør Volmax Kompetanse Andreas Flognfeldt

Samtidig er organisasjonen styrket for å forbedre Volmax’ tilbud til kundene. Det er spesielt innen kompetanse- og kursvirksomheten tilbudet er blitt bredere. 

Volmax Digital samler og integrerer relevante data fra flere ulike systemer i én løsning. På den måten blir det enklere å ha en god og profesjonell kommunikasjon mellom administrasjonen, sjåfører, forhandlere og andre interne og eksterne kontakter. Som sjåfør blir det atskillig lettere å holde oversikten over bilparken, serviceplaner og viktige aktiviteter når varsler dukker opp på e-post og sms. Den skybaserte tjenesten er med brukeren over alt på mobiltelefon og nettbrett. 

Tenk hvor praktisk det er å kunne følge med på bilparken, serviceplaner og ha tilgang til sjåførhåndboka på mobilen!

Alt på mobilen

- Idéen til denne løsningen dukket opp da jeg for noen år siden ble med en transportør over fjellet for å bli bedre kjent med hverdagen rtil en transportør om også var sjåfør. Jeg skjønte hvor krevende det er å holde styr på all informasjonen. Tenk hvor praktisk det er å kunne følge med på bilparken, serviceplaner og ha tilgang til sjåførhåndboka på mobilen! Nå er første utgave av Volmax Digital klar, og løsningen vil fortløpende bli forbedret og videreutviklet, forteller administrerende direktør Grant Larsen i Volmax.

Utfordringen for små selskaper, som for eksempel mange lastebileiere, er at de ikke har egne IT-avdelinger som kan utvikle smarte løsninger for dem. Med Volmax i ryggen er det mulig, og dette vil gi økt konkurransekraft for alle brukerne av den nye plattformen. 

- Informasjon om kjøretøyets tilstand, sjåføropplæring, kjørekalkyle og kostnadsdrivere er i høyeste grad kritisk forretningsinformasjon, som nå blir lett tilgjengelig, understreker Larsen.

Mer rådgivning og kurs

Også ledelsen i selskapet er styrket det siste året med dyktige folk fra store selskaper: finansdirektør Nils Fredriksen, IT-leder Kim Finkenhagen og leder for Volmax Kompetanse, Andreas Flogenfeldt. Tjenestespekteret gjennom Volmax Kompetanse har blitt bredere, og og omfatter nå rådgivning ved anbud, forskjellige miljøprosjekter, flåtestyring og svært mange typer kurs og opplæringstilbud for sjåfører.

- Vi kan hjelpe kundene våre til bedre lønnsomhet og drift, både for bedriften som helhet og bidra til at den enkelte sjåfør kjører mer økonomisk og miljøvennlig, sier Grant Larsen.

For å underbygge og forsterke Volmax’ utvikling av organisasjon og tjenestetilbud, har selskapet også fornyet seg visuelt med ny logo og profil i jubileumsåret. 

- Vi fyller 20 år i år og er blitt en kompetansebedrift som skal sørge for at våre kunder er de mest effektive transportørene i markedet. Med den nye profilen ønsker vi å skille oss ut og kommunisere at vi er en fornyende kraft i markedet, sier Grant Larsen.

 

Kontaktperson: Administrerende direktør Grant Larsen, tlf 951 13 800