SERVERFEIL (500)

Det besøkte nettstedet har et serverproblem som forhindret nettsiden i å vises.
Denne feilen oppstår ofte under vedlikehold av nettsteder, eller på grunn av programmeringsfeil på interaktive nettsteder der skript brukes.