PERSONVERN OG JURIDISK MERKNAD

Retningslinjer for personvern

AB Volvo (publ) og Volvo Truck Corporation er glade for at du er interessert i våre produkter, og at du besøker vårt nettsted http://www.volvotrucks.com/

Merknaden om personvern og den juridiske merknaden gjelder for Volvo-konsernets nettsted generelt. Det kan imidlertid finnes ytterligere personverninformasjon på nettstedene til de ulike selskapene i Volvo-konsernet eller på nettsteder til Volvo-konsernet som tilbyr en spesiell funksjon

Personopplysninger

Vi i Volvo Truck Corporation ønsker å gi deg så stor kontroll som mulig over dine personopplysninger. Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel når du besøker nettstedet vårt. Noen ganger kan vi imidlertid trenge personopplysninger fra deg. Personopplysninger som du gir oss (inkludert, men ikke begrenset til e-postadresse), brukes til følgende formål:

Hvis du gir oss personopplysninger for å kunne motta informasjon fra oss (for eksempel brosjyrer eller kataloger), innhenter vi og lagrer denne informasjonen. Informasjonen setter oss i stand til å etterkomme din forespørsel om informasjon. Hvis du ser gjennom eller laster ned informasjon, sporer vi besøket. Dette er nyttig for å kunne gi deg skreddersydd informasjon, og for å gi oss informasjon om hvilke deler av nettstedet som brukes, ved hjelp av informasjonskapsler (se mer om dette lenger nede).

Informasjonen som er innhentet eller lagret om deg, brukes kun innad i Volvo Truck Corporation.

Nettstedet kan inneholde koblinger til nettsteder som ikke tilhører Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation har ikke noe ansvar for personvernpraksisen på denne typen nettsteder.

Du kan kontakte Volvo Truck Corporation hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger knyttet til deg (f.eks. navn og e-postadresse). Du finner kontaktinformasjon til Volvo Truck Corporation nederst på denne siden. Hvis noen av opplysningene er uriktige, har du rett til å få dem rettet opp. Du har også rett (via skriftlig og personlig undertegnet krav, én gang i kalenderåret, og vederlagsfritt) til å motta informasjon fra oss blant annet med hensyn til hvilke deler av dine personopplysninger vi behandler, og hvorfor.

Informasjonskapsler

Det brukes informasjonskapsler på nettstedet til Volvo Truck Corporation. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på din datamaskin. Formålet med bruken av informasjonskapsler er å forbedre de besøkendes brukeropplevelse på nettstedet.

Det brukes tre ulike typer informasjonskapsler på Volvo Truck Corporations nettsted:

1. Den første typen lagrer en fil permanent på datamaskinen din, og brukes til å oppdatere nettstedet med ny informasjon som er lagt ut siden ditt forrige besøk. Informasjon på nettstedet som ikke er endret siden ditt forrige besøk, lastes inn lokalt fra datamaskinen din, slik at nettstedet kan åpnes fortere.

2. Den andre typen, informasjonskapsler for økt, brukes mens du surfer på et nettsted. Den medfører en midlertidig overføring av informasjon mellom datamaskinen og nettstedet. Informasjonskapsler for en økt blir ikke lagret permanent på datamaskinen, og de forsvinner når du avslutter nettleseren på datamaskinen.

3. Den tredje typen brukes kun for statistiske formål, det vil si for å gi oss informasjon om hvor mange besøk vi har på de forskjellige delene av nettstedet vårt.

Med mindre annet uttrykkelig fremgår, bruker Volvo Truck Corporation aldri informasjonskapsler for å samle personlige opplysninger slik som navn, e-postadresse osv. Dermed blir all informasjon vi får gjennom vår bruk av informasjonskapsler, lagret anonymt.

Hvis du ikke kan akseptere Volvo Truck Corporations bruk av informasjonskapsler på vårt nettsted, er det mulig for deg å konfigurere nettleseren din slik at den avviser informasjonskapsler, ved å konfigurere innstillingene eller preferansene i nettleseren. På grunn av teknologien vi bruker på nettstedet vårt, vil det imidlertid ikke fungere som det skal uten bruk av informasjonskapsler.

Juridisk merknad Opphavsrett

Innholdet på nettstedet har copyright © 2002 AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaper hvor det fremkommer og/eller dets lisensgiver), SE-405 08 Göteborg, Sverige. Med enerett.
Informasjon på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder og lyd, kan ikke, bortsett fra for strengt privat bruk eller hvor annet fremgår, kopieres, overføres, distribueres eller lagres uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra AB Volvo (publ). Det er et uttrykkelig forbud mot endringer av nettstedets innhold.

Noen deler av nettstedet inneholder bilder som er underlagt leverandørenes opphavsrett. 

Varemerker

Med mindre annet fremkommer på nettstedet, er alle varemerker, firmalogo og firmasymboler osv., som for eksempel symbolet som vises nedenfor, underlagt rettighetene Volvo Trademark Holding AB og/eller AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaper) har til disse varemerkene.

 

Ingen garantier eller inneståelser

INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET SKAL FORSTÅS SLIK DEN FREMSTÅR. VOLVO-KONSERNET VIL IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR ANNEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER VED BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER VED BRUK AV ET ANNET NETTSTED SOM ER HYPERKOBLET TIL DETTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, OPERASJONSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMVARE OG ANDRE DATA I DITT DATABEHANDLINGSSYSTEM, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI UTTRYKKELIG BLIR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Volvo-konsernet gir overhodet ingen garanti eller inneståelser vedrørende noen nettsteder som du har tilgang til gjennom dette nettstedet. Slike garantier og/eller inneståelser er kun presentert som en tjeneste, og innebærer ikke at Volvo-konsernet påtar seg eller aksepterer noe ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsteder. I tillegg er det ditt eget ansvar å ta de nødvendige forholdsregler og sikre at det du velger å bruke er fritt for elementer som datavirus, dataormer, trojanske hester og andre ødeleggende elementer av ethvert slag.

Opplysningene på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller stavefeil.

Opplysningene på dette nettstedet kan når som helst endres uten forhåndsvarsel og uten forpliktelser.

Informasjon som publiseres på nettstedet, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Volvo-gruppens produkter, tjenester osv. som ikke annonseres eller er tilgjengelig i ditt hjemland. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten i slik informasjon, spesielt fordi slik informasjon endres, er underlagt spesifikke krav eller tilgjengelighet, og slike referanser innebærer ikke at Volvo-konsernet har til hensikt å annonsere disse produktene, tjenestene osv. i ditt hjemland. Kontakt din lokale forhandler for fullstendig informasjon om hvilke produkter, tjenester osv. som er tilgjengelige for deg, og som kan bestilles. 

Kommentarer, spørsmål og forslag

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon, forslag, ideer eller andre henvendelser vil bli ansett ikke å være konfidensiell og ikke gjenstand for regler om opphavsrett. Ved å sende opplysninger eller materiale gir du AB Volvo (publ) og Volvo-konsernet en ubegrenset, ugjenkallelig tillatelse til å bruke, kopiere, vise, gjennomføre, modifisere, sende og utgi dette materialet eller denne informasjonen, og du sier deg også enig i at AB Volvo (publ) og Volvo-gruppen kan bruke alle slags idéer, konsepter, kunnskaper og teknikker som du, uansett hensikt, sender til oss.

Spesiell programvare tilgjengelig på nettstedet

AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaper) og/eller leverandører har opphavsrett til all programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet («Programvaren»).

Bruk av Programvaren er underlagt betingelsene i sluttbrukernes eventuelle lisensavtale, som medfølger eller inngår i Programvaren («Lisensavtalen»). Med mindre annet følger av Lisensavtalen, er Programvaren gjort tilgjengelig for nedlasting utelukkende for sluttbrukerens bruk. Alle typer kopiering eller videredistribuering av Programvaren som ikke er i henhold til Lisensavtalen, kan medføre straffeansvar.

UTEN Å BEGRENSE DET OVENSTÅENDE ER KOPIERING OG REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER LAGRINGSSTED FOR VIDERE REPRODUKSJON OG DISTRIBUERING UTTRYKKELIG FORBUDT.
HVIS PROGRAMVAREN ER GARANTERT, ER DET KUN I HENHOLD TIL BETINGELSENE I LISENSAVTALEN. BORTSETT FRA SLIK DEN ER SIKRET I LISENSAVTALEN, FRASKRIVER VOLVO-KONSERNET SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SAMT VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, HJEMMEL OG UKRENKELIGHET.

Kontakt

Hvis du har noen spørsmål vedrørende de ovennevnte punkter, ber vi deg kontakte AB Volvo (publ) gjennom Volvo Truck Corporations kontaktside