Gjør riktig investering

Lønnsomhetsanalyse

Volmax lønnsomhetsanalyse

Riktig investering

Når du skal investere i en ny lastebil, vet du at det ikke bare er kjøpesummen som teller. Bilens løpende driftskostnader, driftstid og andre egenskaper kan ofte bety mer i det lange løp.

Våre transportkonsulenter kan bistå deg som kunde med analyser av produktivitet, transportpriser, kostnader og lønnsomhet. Vi har verktøy for å bistå med årskalkyler og turkalkyler, og kan regne på investeringer, enkeltoppdrag eller større prosjekter. Sammen finner vi den beste løsningen for din bedrift.

Er det behov for det, kan vi også bistå med utarbeidelse av tilbudsdokumenter og annen dokumentasjon i forbindelse med anbud og tilbud.

Vi kan også hjelpe til med etablering og dokumentasjon av bedriftens rutiner, eller utarbeide komplette kvalitets- og internkontrollsystemer

Rådgivningstjenestene kan inngå i pakkepriser sammen med våre andre tjenester som serviceavtale, Dynafleet, Sjåføropplæring etc.

Vi hjelper deg

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi sammen se på hva som passer best for deg.