VIL DU VITE MER OM 35 TIMERS ETTERUTDANNING FOR YRKESSJÅFØRER ELLER ANDRE KURS?

Er du usikker på hvilke kurs som er lovpålagte, og når dette må gjennomføres slik at dine sertifikater til enhver tid er gyldige? Vi hjelper deg med å finne ut hva du som sjåfør eller din transportbedrift trenger.

 

Telefon: 333 35 700
Epost: kurs@volmax.no