ENERGILEDELSE

SMARTE ENERGITILTAK KUTTER KOSTNADER OG ØKER KONKURRANSEKRAFTEN

HVA ER ENERGILEDELSE?

Smarte energitiltak kutter kostnader og øker konkurransekraften som er viktig for å fortsatt ha en bærekraftig transportbedrift som skal leve mange år fremover.

Det er ingen enkel oppgave å etablere tiltaksplaner som er gjennomførbare og som gir ønsket effekt på bunnlinjen.

Enova gir økonomisk støtte til å gjennomføre energitiltak som øker lønnsomheten til bedrifter innen landtransport. Støtteprogrammet er rettet mot smarte løsninger for alt fra logistikksystemer og transportmidler, til veibelysning og tunnelventilasjon, til banegående transportmidler og infrastruktur.

Hva er energiledelse?

  • Innledende analyser og kartlegging av energiforbruk (dieselforbruk)
  • Utarbeidelse og gjennomføring av konkrete tiltaksplaner for systematisk oppfølging og forbedring av energibruk
  •  

VI HJELPER DEG

Ta kontakt med Volmax i dag, så kan vi sammen se på hvilke muligheter din bedrift har til å spare energi og miljø med økonomiske støtteordninger