INNHENTING AV SAMTYKKE OG INFORMASJON TIL KUNDER

1. Behandling av personopplysninger og formål: Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), organisasjonsnummer 556013-9700 (selskapet), med adresse Gropegårdsgatan, 405 08 Göteborg, Sverige, er databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Selskapet kommer, som en del av sin virksomhet, til å behandle de personopplysninger, som navn, bedriftsnavn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon, som du som kunde sender inn til selskapet. Informasjonen blir brukt til å behandle og svare på dine forespørsler om informasjon om tilgjengelighet av kjøretøy, og ellers til administrasjon, evaluering og utvikling av kundeforholdet, for eksempel ved direkte markedsføring-kampanjer fra selskapet og våre forhandlere (både innenfor og utenfor konsernet).

2. Overføring av personopplysninger: Personopplysningene kan overføres eller koordineres, både innenfor og utenfor EU, til selskapets konsern, våre forhandlere og andre bedrifter selskapet samarbeider med på fast basis, for de formålene som er beskrevet overfor.

3. Tilgang: Du har rett til å få tilgang til oppføringene dine gratis én gang per kalenderår. Du kan ordne dette ved å sende en skriftlig forespørsel til oss. Forespørselen må være undertegnet av deg og sendt med brev til adressen nedenfor. Du kan dermed ikke be om tilgang til oppføringene dine via e-post. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Kundeservice 405 08 Göteborg, Sverige

4. Rettinger: Du har rett til å be om retting, blokking eller sletting av personopplysninger som selskapet innehar om deg.

5. Samtykke: Ved å bruke abonnementstjenesten overfor samtykker du i at dine personopplysninger behandles i tråd med vilkårene som er angitt overfor.