- Hvis du tror du er ferdig utlært, er du ikke utlært, men ferdig

Francisco (59) mener teoridelen av YSK-kurset ga han verdifull lærdom. Men det er de nye, praktiske øvelsene han husker best.
Bjørn Dahl og Francisco Carlos Modahl
FLERE PRAKTISKE OPPGAVER: Francisco (til høyre) likte spesielt godt det at en større del av kurset fokuserer på praktiske oppgaver. Bjørn Dahl i Volmax forteller at mange andre kursdeltakere forteller om det samme. Derfor mener han omleggingen har vært svært vellykket.
FORNØYD: Francisco Carlos Modahl fra Hoyer er strålende fornøyd etter å ha vært på kurs. I tillegg til faglig påfyll satt han pris på å utveksle erfaringer og tanker med likesinnede.

- Jeg syntes egentlig hele innholdet i kurset var interessant. Og det å treffe likesinnede og høre deres historier og erfaringer gjorde opplevelsen enda bedre, sier Francisco Carlos Modahl.

Bergenseren, som straks runder 60, har nylig vært inne og gjennomført det obligatoriske etterutdanningskurset for andre gang – fem år etter første runde. Selv om temaene er de samme som den gangen, er Francisco full av lovord om endringene Volmax har gjort i kursopplegget.

- Jeg oppleve kurset som veldig meningsfylt – spesielt den praktiske delen. For selv om ikke alle vil komme innom alt man lærer i sin jobbhverdag, er det mye som er overførbart til privatlivet, forteller han.

- Vi skal skape aktivitet

Bjørn Dahl er kursholder hos Volmax Kompetanse. Han er ikke overrasket når Francisco forteller at det er den praktiske delen av etterutdanningskurset som har festet seg best bak pannebrasken.

- SKAL SKAPE AKTIVITET: Bjørn Dahl forteller at kursinnholdet er gitt etter rammeverk fra Statens vegvesen, men at han legger opp undervisningen ettersom hva slags sjåfører som er på kurs. Han mener det å skape aktivitet er avgjørende.

- Det å flytte deler av opplæringen fra skolebenken og over på praktiske oppgaver er noe som har fungert meget godt. Jeg snakker veldig ofte med kursdeltakerne i etterkant av kurset, og de praktiske øvelsene er det de fleste husker best, forteller han.

Fordi den første fristen for å ta det obligatoriske YSK-kurset utløp i 2012, og sertifiseringen gjelder i fem år av gangen, er det mange som nå kommer for å gjennomgå kurset på nytt.

- Vi hadde håpet at rammeverket fra Statens vegvesen var endret noe i løpet av de første årene, men det var det ikke. Derfor var det viktig for oss å gjøre ting litt annerledes slik at deltakerne også i denne runden opplever kurset som nyttig og fruktbart. Det å ha enda flere praktiske oppgaver ble en av virkemidlene vi tok i bruk – noe vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på, sier Bjørn.

Den erfarne kursholderen sier at det å skape aktivitet på kursene er en ledestjerne for Volmax Kompetanse. Derfor ser han på seg selv vel så mye som en moderator, som lærer. For det å få i gang praten slik at deltakerne også deler erfaringer seg imellom, er effektivt og engasjerende.

- Dette er også noe av grunnen til at vi ser etter instruktører med nok praktisk erfaring. Da blir kursdeltakerne motiverte, og vi vinkler undervisningen ettersom hva slags type sjåfører vi har på det aktuelle kurset, forteller han.

- Jeg pleier å si at folk kommer hit fordi det er obligatorisk, men de drar herfra med kompetanse og refleksjon, avslutter Bjørn Dahl.

Kjører du lovlig?

Meld deg på YSK-kurs hos Volmax. 

Se våre kurs her