Volmax utdanner fremtidens mekanikere

Kjenner du noen som vil lære mer om tungtransport, elektronikk, teknologi og data? Og som har lyst på en sikker og fremtidsrettet jobb? Da er Volmax lærlingskole veien å gå!
Avgangsklassen 2019 - Volmax lærlinger
Avgangsklassen 2019: Fra venstre: Morten Lund, Ole Jørgen Flaatten, Marchel Rasmussen, Amanda Korsgård, Hans Kristian Høibø Bakken, Ida Skatvedt Jakobsen, Alwin Olerud, Svein Båsen, Michael Alexsander Andersen
Tor Martin Aabol, Teknisk sjef i Volmax (Foto: Dag Jenssen)

-          De neste 10 årene vil det skje mer med lastebiler og teknologi enn de 30 foregående årene, og de som tar fagbrev hos oss kommer til å oppleve mye spennende fremover, forteller Tor Martin Aabol, teknisk sjef hos Volmax og ansvarlig for lærlingskolen.

-          En moderne lastebil har over 30 små datamaskiner som jobber på et nettverk akkurat som i et kontorlandskap. Det er ikke lenger en direkte forbindelse mellom for eksempel gasspedal og motor, men elektriske signaler sendes til en datamaskin som regner ut hvor fort du kjører, stigning på bakker, vekten på lasset osv., og kalkulerer hvor mye diesel som sprøytes inn i motoren.

-          En mekaniker i dag må kunne mye mer enn å skru på biler. Elektro- og datakompetanse er vel så viktig, og nettbrett, oscilloskop og andre digitale verktøy brukes for eksempel i diagnostisering og analyse av bilene.

Denne utviklingen var en av grunnene til at Volmax etablerte lærlingskolen, som i dag er Volmax’ viktigste kilde til rekruttering.

Garantert jobb

-          Vi opplevde at mekanikere med vanlig fagbrev trengte flere års opplæring for å kunne delta fullt ut i normal produksjon, og dette var en av grunnene til at vi startet lærlingprogrammet i 1999.

Målet var å utdanne godt trente fagfolk som ikke bare skulle bestå fagprøven, men som enkelt kunne gå rett inn i normal drift etter endt lærlingperiode. Ledelsen ville sikre jevn tilgang av kvalifiserte medarbeidere til verksted og delelager, og heve kompetansen.

-          For Volmax har det vært helt avgjørende å ha tilgang på 8-10 nye medarbeidere hvert år. I dag har vi 130 mekanikere, men i tillegg bygger vi nå fire nye verksteder i Hamar, Råde, Kongsberg og Grenland, som vil bli større enn de vi har i dag, og dermed trenger vi enda flere ansatte. Vi ønsker både kvantitet og kvalitet, sier Aabol.

Tor Martin Aabol "dirigerer" lærlingene når de har samling på Borgeskogen i Stokke.
De neste 10 årene vil det skje mer med lastebiler og teknologi enn de 30 foregående årene.

Nært samarbeid med videregående skoler

De fleste lærlingene kommer fra videregående skoler etter 2 år på TIP-linje (Teknikk og industriell produksjon), men alle er velkomne til å søke.

-          Elektro er det største faget, og folk som er gode på elektronikk jakter vi på hele tiden. Vi har et nært samarbeid med videregående skoler i Vestfold, Buskerud, Østfold, Hedmark og Telemark, og allerede mens elevene går på videregående blir de utplassert hos oss.

-          Et typisk løp inkluderer 2 år på videregående med 1 ukes utplassering, og 2 år hos Volmax. Hos Volmax er det totalt 10 samlinger med 4-dagers kurs, og resten av tiden går man i lære på verksted. I år har vi 4 forskjellige instruktører. Det første halvåret er lønnen 30 prosent av en fagarbeiders lønn, det andre halvåret 40 prosent, det tredje 50 prosent og det siste halvåret 80 prosent. Det siste halvåret tar du også fagbrevet. Når du er ferdig med det, er du mer eller mindre garantert jobb hos Volmax. Som fast ansatt fortsetter opplæringen med fire elektrokurs, forklarer Aabol.

Volmax sine lærlinger er topp motiverte for å starte i spennende jobber.

20-årsjubileum

Volmax lærlingskole har 20-årsjubileum i år, og dette vil bli markert 19. desember, som er siste skoledag for årets kull. I løpet av denne perioden har totalt 159 elever gjennomført lærlingskolen.

Dette har resultert i:

• 147 fagbrev tunge kjøretøy

• 8 fagbrev i reservedelsfaget

• 2 fagbrev i kjølefaget og

• 1 fagbrev på henholdsvis skade og IKT

40 prosent av disse elevene jobber fortsatt hos Volmax og danner grunnstammen av dyktige fagfolk på ettermarkedet. Fra den første klassen i 1999, jobber fremdeles 4 hos Volmax: Håvard Orerød (mekaniker Borgeskogen), Geir Johansen (Skade), Frode Nybakken (mekaniker Hamar) og Kai Morten Antonsen (lager Hamar).

 

Har du spørsmål om lærlingskolen eller ønsker du å søke?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt Tor Martin Aabol på tlf. 970 34 311 eller tor.martin.aabol@volmax.no

Klar for Linx?

Få en enklere hverdag med full kontroll og økt lønnsomhet.