Drivstoff-prisene: Nå lønner gode sjåførvaner seg

«Hvordan kan jeg spare drivstoff på lastebilen?» er kanskje noe du har googlet den siste tiden. Du er ikke alene. Med rekordhøye dieselpriser og stadig større fokus på miljø og utslipp, er økonomisk kjøring og drivstoffeffektivitet viktigere enn noen gang. Ifølge Ole Jørgen kan sjåføren i stor grad påvirke dette – Volmax Kompetanse kan vise hvordan!
Ole Jørgen Grønlund hos Volmax Kompetanse i førerhuset på en lastebil
Å endre litt på sjåførvanene dine, gir større utslag på drivstofforbruket enn du kanskje er klar over, sier Ole Jørgen Grønlund, seniorrådgiver hos Volmax Kompetanse. Få med deg hans forslag på tiltak.

Det er mange som fortviler over drivstoff-situasjonen for tiden, og fokuset på å redusere dieselforbruket er forsterket. Men i hvilken grad påvirker egentlig sjåføren drivstofforbruket, og finnes det tiltak som gir effekt raskt?

 

Kompetanse i en krevende drivstoff-situasjon

Volmax Kompetanse er opptatt av å være der for kundene i en krevende tid, uavhengig av lastebilmerke eller størrelse på firmaet. Ifølge seniorrådgiver Ole Jørgen Grønlund er det nemlig ikke alltid store grep som må til for å bedre lønnsomheten. Et første steg på vei mot mer lønnsomme kjørevaner, kan være å be om veiledning av firmaets sjåfører, med fokus på nettopp økonomisk kjøring og kjørestilsanalyse.

 

Kurs i økonomisk kjøring får ned forbruket

– Opp gjennom årene har vi sett at blant de kundene som har fokus på sitt forbedringspotensiale, både hva angår flåtestyring og sjåføropplæring, og som aktivt jobber for å innføre de grepene vi tipser dem om, oppnår samtlige besparelser og bedre resultater. Selv om de fleste sjåfører er dyktige, er det faktisk alltid noe å hente, og kostnadsreduksjoner går hånd i hånd med utslippsreduksjoner, hevder Grønlund.

Kursing og bevisstgjøring kan dermed gi et «kinderegg» med gevinster, både for økonomien, miljøet og sikkerheten. Nøkkelen er å få inn et erfarent blikk utenfra. Her kan rådgiverne i Volmax Kompetanse hjelpe til med den systematiske jobbingen med, og oppfølgingen av, sjåførene. Både som et enkeltstående tiltak eller som en løpende rådgivningstjeneste. 

«Vi vet at forskjellen på den sjåføren som bruker mest og den som bruker minst, under sammenlignbare forhold, ligger på mellom 20–30 %. Så her er det marginer å hente», fastholder Ole Jørgen.

La lastebilen spare drivstoff for deg

Det har vært en rivende utvikling på teknologien i en lastebil. Utnytter du disse nyvinningene og benytter deg av «sjåførassistenter» i det daglige, vil også de beste sjåførene kjøre mer drivstoffeffektivt og spare diesel, ifølge seniorrådgiver Grønlund.

– Lovlig hastighet og fornuftig bruk av cruisekontroll er noe av det viktigste, og enkleste du kan gjøre, for å kjøre mer drivstoffeffektivt. I tillegg er bruk av flåtestyringssystemer som Linx og tilsvarende, avgjørende for å oppnå varige endringer og besparelser. Jo høyere prisene på diesel og øvrig energi blir, desto mer er det å hente ved å bruke flåtestyringssystemet ditt mer aktivt! Her kan vi hjelpe deg i gang eller vise deg hva du bør fokusere mer på, uavhengig av hvilket system du har eller hvilket lastebilmerke du kjører, tipser rådgiveren om.

Jo høyere prisene på diesel og øvrig energi blir, desto mer er det å hente ved å bruke flåtestyringssystemet ditt mer aktivt. Her kan Volmax Kompetanse hjelpe deg i gang med enkle grep!

TIPS: Kurs i økonomisk kjøring er en modul som også inngår i YSK-kursene våre, så har du utløpsdato en gang det neste halve året, kan NÅ være et gunstig tidspunkt å ta etterutdanningskurs, nettopp for å friske opp tipsene rundt lønnsomme kjørevaner!  

Ønsker du hjelp?

Vi viser deg hvordan du kan spare drivstoff på lastebilen