DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Dine rettigheter til databeskyttelse

Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene dine. Du har også rett til å be om at VOLVO korrigerer eller sletter personopplysningene dine eller begrenser behandlingen av opplysningene. Du kan også komme med innvendinger mot VOLVOs behandling av personopplysningene dine, eller be om dataportabilitet. Merk deg at VOLVO ikke alltid er påkrevd å innfri forespørsler om sletting, begrensning, innsigelser eller dataportabilitet. VOLVOs juridiske forpliktelser og eventuelle unntak fra slike rettigheter blir vurdert fra sak til sak.

Hvis du ønsker å be om retting knyttet til en vanlig HR-endring/-oppdatering, for eksempel navneendring på grunn av ekteskapsinngåelse eller adresseendring på grunn av flytting, må du bruke standardrutinene for HR-oppdateringer. Du finner informasjon om gjeldende rutiner på medarbeidersenteret på Violin. Du kan også kontakte HR Services eller din overordnede for støtte.

For å utøve rettighetene dine kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

Når du har fylt ut skjemaet, kan du sende det til personvernombudet (GPO Office) i posten eller via e-post. Ikke glem å legge ved dokumenter som bekrefter identiteten din.

Her er adressen du kan sende forespørselen til:

  • E-post: gpo.office@volvo.com
  • Post
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept. AA14100, VGHQ,
         -  405 08 Gøteborg, Sverige

Ved spørsmål om hvordan du sender en forespørsel, kan du kontakte personvernombudet på:

FORESPØRSELSMALER