PERSONVERNERKLÆRING FOR LEVERANDØRREPRESENTANTER

Erklæring om personopplysninger 

I denne merknaden får du informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles av Volvo-konsernet.

Volvo-konsernet kan komme til å behandle personopplysninger om deg hvis du er eller har vært en enkeltperson, eller en ansatt i et selskap, som har kjøpt eller leid et produkt eller en tjeneste som tilbys fra et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for kunder. 

Hvis du er eller har vært en enkeltperson, eller en ansatt i et selskap, som har solgt eller leid et produkt eller en tjeneste til et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for leverandører.

Hvis du er eller har vært sjåfør i et kjøretøy eller operatør av en anleggsmaskin som er solgt eller produsert av et av selskapene som tilhører Volvo-konsernet, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I så fall ber vi om at du leser personvernerklæringen for sjåfører.

Hvis du er eller har vært ansatt i et selskap i Volvo-konsernet, eller har vært engasjert som konsulent, kan vi komme til å behandle personopplysninger om deg. I slike tilfeller bør du lese personvernerklæringen for ansatte eller konsulenter. 

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB og AB Volvo ("VOLVO") er som behandlere av personopplysninger ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter om databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VOLVOs personvernombud på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept. AA14100, VGHQ, 405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO behandler følgende kategorier av personopplysninger delvis eller i sin helhet:

Leverandørrepresentantens kontaktopplysninger, som navn, jobbadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Organisasjonsopplysninger, som firmanavn, stilling, arbeidssted, land

IT-relaterte opplysninger, som bruker-ID, passord, påloggingsdetaljer samt data og logger om bruken din av VOLVOs IT-programmer eller -tjenester

Hvis du er personlig forretningsdrivende, kan VOLVO også behandle følgende:

Økonomiske opplysninger, som kreditt- eller betalingsinformasjon og bankkontoopplysninger.

Kontraktsopplysninger, som bestillinger, kontrakter og andre avtaler mellom deg og VOLVO

 

Det juridiske grunnlaget for og formålet med databehandlingen

VOLVO behandler personopplysningene dine basert på:

Legitime interesser. VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen i å administrere den daglige driften i samsvar med lovlig og rettferdig forretningspraksis, herunder administrasjon av forholdet til leverandører for å oppfylle kontrakter der du eller arbeidsgiveren din er en part, og/eller iverksette nødvendige tiltak før inngåelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din. VOLVO må for eksempel vite hva som er ditt foretrukkede språk, for å kunne kommunisere tilfredsstillende med deg i det daglige.

VOLVO behandler personopplysningene dine for følgende formål:

For å kunne kommunisere med arbeidsgiveren din slik at VOLVO kan administrere forholdet til leverandører og oppfylle kontrakter der du eller arbeidsgiveren din er en part, og/eller iverksette nødvendige tiltak før inngåelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din.

Hvis du er personlig forretningsdrivende, behandler VOLVO økonomiske opplysninger for at du skal kunne motta betaling.

Fra deg selv eller arbeidsgiveren din.

Noen personopplysninger er nødvendige for at VOLVO skal kunne kommunisere med leverandører i forretningssammenheng. Hvis du unngår å oppgi personopplysninger, forhindrer du håndtering av produkter og tjenester som du eller arbeidsgiveren forventer fra VOLVO. 

VOLVO deler vanligvis ikke personopplysningene dine med noen utenfor Volvo-konsernet med mindre lover eller forskrifter krever det. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor EU og EØS. Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan Volvo også komme til å dele personopplysningene dine med tredjepartsleverandører, inkludert leverandører utenfor EU og EØS. VOLVO gjennomfører nødvendige tiltak for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene dine i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse. Dette kan for eksempel omfatte bruken av interne eller eksterne databehandlingsavtaler basert på EU-godkjente standard kontraktbestemmelser eller EU-US Privacy Shield (rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA) eller andre lignende mekanismer som de relevante myndighetene til enhver tid har anerkjent eller vedtatt. Hvis du har spørsmål om overføringen, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

VOLVO oppbevarer personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller kontraktsforpliktelser, for eksempel med hensyn til kontraktsperiode, garantikrav og krav til produktansvar, og ikke lenger enn det som er nødvendig for at VOLVO skal oppnå formålene som personopplysningene ble samlet inn til.

Du har rett til å be om informasjon fra VOLVO om hvilke personopplysninger om deg VOLVO behandler, og til å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er ukorrekte, samt å be om at personopplysningene dine slettes. Videre har du rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger, noe som innebærer at du ber VOLVO om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. I tillegg har du rett til å komme med innsigelser om behandlingen basert på legitime interesser eller behandling i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) hvis VOLVOs behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessige forpliktelser og skjer automatisk.

Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager på VOLVOs behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO.

Mer informasjon om dataeieres rettigheter